Školy mohou od září 2021 opět žádat o pomoc s doučováním žáků

30. srpen 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Jana Cenková
Školy mohou od září 2021 opět žádat o pomoc s doučováním žáků

Pomocnou ruku všem žákyním a žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19, nabízejí opět od září 2021 vzdělávací instituce, iniciativy a neziskový sektor. Nově poskytují i online doučování.

Fakulty doučují

 • V přímé reakci na omezení prezenční výuky v první vlně pandemie organizovaly Národní pedagogický institut ČR, společnost Člověk v tísni a vysoké školy úspěšně doučování žáků základních škol studenty pedagogických i nepedagogických fakult a vyšších odborných škol.
 • Studenti doučovali v rámci svých povinných praxí či zcela dobrovolně nad rámec standardních studijních požadavků. Studentům nepedagogických oborů je při doučování poskytována potřebná metodická podpora. Doučování je organizováno ve spolupráci s domovskou katedrou studenta, a je tak pro ZŠ či SŠ příležitostí navázat spolupráci s vybranou vysokou školou.
 • Iniciativa „Fakulty doučují“ pokračuje i v roce 2021. Školy mohou od září opět žádat studenty o pomoc s doučováním žáků prostřednictvím jednoduchého formuláře. Doučování je možné realizovat prezenčně i online, individuálně či skupinově. Podmínkou je to, aby učitel konkrétního žáka komunikoval se studentem a informoval ho o tom, co je potřeba žáka doučit, a sladil požadavky na doučování s možnostmi studenta. Další informace najdete na webových stránkách www.zapojmevsechny.cz.

Kabinety doučují

 • Metodické kabinety nabízejí pomocnou ruku všem žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19, a nově poskytují online i prezenční doučování.
 • V krajských metodických kabinetech působí v současné době téměř 500 učitelů z celé České republiky, další se mohou stále přidávat. Díky nim vzniká hustá síť oblastních kabinetů, ve kterých je aktuálně zapojeno dalších více než 1 800 pedagogů.
 • Metodické kabinety byly vytvořeny a fungují v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů).
 • Ředitel školy se přihlásí do informačního systému NPI, kde zadá, zda má zájem o online, nebo prezenční doučování žáků dané školy.
 • V případě prezenčního doučování ředitel vybere kraj, ve kterém se škola nachází. Následně se mu zobrazí jmenný seznam učitelů. Při kliknutí na konkrétní jméno bude moci ředitel prostřednictvím e-mailu komunikovat přímo s vybraným učitelem.

Nevládní organizace doučují

 • Metodické tipy, doporučení a odkazy, shromážděné na základě zkušeností vzdělávacích a sociálních neziskových organizací.
 • Člověk v tísni se doučování sociálně znevýhodněných dětí věnuje přes 13 let. Po tuto dobu, ale zejména během pomoci při distanční výuce, se v rámci organizace podařilo shromáždit řadu materiálů, tipů a zdrojů k doučování.
 • Více informací najdete na webových stránkách www.clovekvtisni.cz.

 

Mapu nejbližších kontaktů naleznete na webové stránce www.doucovani.edu.cz.

 

Zdroj: Edu.cz