Školství by mělo žáky připravit na život, zaznělo na konferenci

2. květen 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Školství by mělo žáky připravit na život, zaznělo na konferenci

Historicky první krajská konference k rozvoji podnikavosti ve školství se konala ve čtvrtek 27. dubna ve ve zlínské Batově vile. V programu vystoupilo sedm řečníků. Všichni se vyjadřovali k tématu podpory iniciativy, kreativity a podnikavosti, které tvoří klíčovou oblast v projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

„S přáním uspořádat konferenci na téma podnikavosti přišel realizační tým projektu společně se členy minitýmu pro podporu podporu iniciativy, kreativity a podnikavosti. Naštěstí se nám podařilo najít ty správné nadšence, kteří do toho s námi chtěli jít. Považujeme za velmi důležité ukazovat na myšlenky, které naše pedagogy a pedagožky motivují a inspirují k rozvoji vlastní osobnosti i osobnosti jejich žáků či žákyň,” sdělil vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Dopolední přednášková část byla zaměřená na informace k výukovým programům, které je možné využívat, novinky a inspirace do výuky. Kateřina Lichtenberková z Národního ústavu pro vzdělávání uvedla téma v nejobecnějším pojetí, následovali pánové Ladislav Chvátal a Jakub Křižka, kteří představili konkrétní výukové programy a nástroje, které se osvědčily ve výuce na základních či středních školách. Po přestávce vystoupila Jana Vodáková a Petr Konečný s dalšími inspiracemi a vzory, které napomáhají k rozvoji podnikavého ducha v našich školách a realizaci nápadů studentů. Velmi nápaditá byla prezentace pánů Jirky Doležala a Honzy Emlera, tvůrců inovativního diáře Doller, který je pomocníkem při plnění snů a zároveň splněným snem dvou nadšených spolužáků z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V odpolední části proběhly tematicky zaměřené workshopy dle výběru účastníků. Učitelé si vyzkoušeli, jak přijít na podnikatelský nápad, jak podpořit podnikavého ducha u dětí, diskutovali o účinném time managementu a stanovování priorit v profesním i osobním životě.

Myšlenky, které zazněly:

 • Podnikavost = postoj k životu, aktivní přístup k životu, podnikavost nerovná se podnikání.
 • Entrepreneurship x intrapreneurship. „Každý zaměstnanec podnikatelem” – T. Baťa
 • Staronovou rolí školství je příprava na život.
 • Žáci budou potřebovat být podnikaví kvůli změnám (Průmysl 4.0, flexibilita pro trh práce). Do konce roku 2020 musí mít každý žák zkušenost s výchovou k podnikavosti.
 • Vzdělávání v oblasti podnikavosti je průřezovou kompetencí a mělo by se vyučovat spíše jako téma než jako samostatný předmět. Podnikatelský duch, myšlení je nová obecná kompetence ve vzdělávání učitelů, podobně jako digitální kompetence, ale v mnohem širším rozsahu. Nejde totiž naučit, ale lze ji rozvíjet prostřednictvím učení se zkušeností. Nařízení shora nemění mentalitu. To, co učitel a edukace potřebují, je inspirace, konkrétní příklady a povzbuzení k následování a učení se (Evropská komise).
 • Pomáhejme mladým lidem získat neopakovatelné zkušenosti z reálného podnikání a kontaktu s praxí, prožitky skrze praktické vzdělávací programy, spolupráci s učiteli a firmami.
 • JA – vzdělávací programy pro SŠ, které propojují svět škol a firem, Lovci podnikavých duchů – zážitková hra pro rozvoj dovedností pro děti ve věku 9-12 let.
 • Podnikavé vzdělávání se snaží podpořit studenty, aby rozvíjeli svou schopnost dělat nové, tvůrčí a inovativní věci, které mají pro ně a širší komunitu hodnotu v reakci na příležitosti či potřeby (Teacher 2020).
 • Být podnikavý. Poznávat. Zkoušet. Cestovat. Vzdělávat se (např. TED talks, Coursera).
 • „Miřte na měsíc. I když ho minete, přistanete mezi hvězdami.”  – Les Brown
 • Lepší je naplánovat si velké sny a dosáhnout poloviny, než naplánovat si polovinu snů a dosáhnout půlky z nich.
 • Je důležité probudit v žácích motivaci, aby věděli, „proč” se mají učit. Je nutné vědět, co mě baví, věnovat se sám sobě, v opačném případě hrozí pokles emoční inteligence, necitlivost k sobě, svým potřebám, přáním (aktuálně např. díky otupělosti sociálními sítěmi). Objevujme silné stránky u svých studentů.
 • Poskytujme dětem zajímavé osobnosti a jejich příběhy, pozitivní vzory.
 • Všímejme si toho, co se povedlo a co se daří.
 • Žijme své sny.