Školský zákon

15. únor 2019
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Školský zákon

​Text zákona č. 46/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů naleznete na webových stránkách.

Sbírka zákonů.

Datum účinnosti od 15. února 2019.