Školský ombudsman

14. únor 2022
Kde hledat radu či pomoc
Autor/ka článku: Jana Cenková
Školský ombudsman

Školský ombudsman řeší stížnosti v případě, že nejste spokojeni s předchozím vyřešením svého požadavku a současně jste přesvědčeni, že došlo k pochybení nebo porušení vašich práv a chcete celou záležitost znovu posoudit.

Školský ombudsman provádí pravidelné návštěvy škol, které jsou příkladem ve vytváření bezpečného klima nebo naopak, kde mohou být porušována základní práva. Školský ombudsman působí preventivně, je mediátorem případných sporů.

Poslání školského ombudsmana

 • Činnost ombudsmana nepatří mezi základní činnosti MŠMT ve smyslu § 74 odst. 1 zákoníku práce.
 • Ve své činnosti se zaměřuje na mediaci a řešení nejrůznějších podnětů či sporů, které se dotýkají zejména sociálně-patologických jevů a explicitně šikany, ale také např. vzájemných vztahů všech aktérů výchovy a vzdělávání ve školách, školských zařízeních, spolupráce pedagogů s vedením školy či školského zařízení, se zástupci žáků a školskou radou, spolupráce se zřizovateli.
 • Svou činnost v maximální možné míře vykonává přímo ve školách a školských zařízeních.
 • Pořádá besedy na výše uvedená témata a zobecňuje příklady dobré praxe ze škol.
 • Pravidelně se účastní jednání Meziresortní pracovní skupiny k primární prevenci.
 • Vede Pracovní skupinu krajských školských koordinátorů prevence a Pracovní tým MŠMT k problematice šikany.
 • Zpracovává zprávu o činnosti školského ombudsmana za uplynulé čtvrtletí.

Jak podat stížnost

Školský ombudsman řeší:

 • Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím vedení školy nebo zřizovatele.
 • Pokud vedení školy nebo zřizovatel nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.
 • Pokud se domníváte, že se vedení školy nebo zřizovatel k vám chová arogantně či nevhodně.
 • Pokud vztahy ve škole vykazuji znaky šikany, mobbingu nebo bossingu a nejsou řešeny

Školský ombudsman neřeší:

 • Neodpovídá na dotazy. S dotazy se obracejte na věcně příslušné útvary MŠMT.
 • Všeobecné nebo anonymní stížnosti.

Kontakty a formulář stížnosti

Adresa: Školský ombudsman, MŠMT, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
E-mail: ombudsman@msmt.cz
Telefon: 234 811 626

Pro rychlejší řešení uveďte:

 • Popis záležitosti, s níž se na Školského ombudsmana obracíte
 • Způsob, jak jste se již pokoušeli svou záležitost řešit, případně jak byla vyřešena
 • Čeho chcete podáním stížnosti dosáhnout
 • Celé jméno a telefonní číslo, na kterém jste k zastižení

Stížnost můžete podat také osobním doručením do podatelny MŠMT, Školský ombudsman, Karmelitská 8, 118 12 Praha 1.

Nepodávejte stížnost telefonicky. Neposílejte stížnost na více e-mailových adres MŠMT. Neurychlí to její vyřízení.

Formulář stížnosti najdete níže v souborech ke stažení.

Soubory ke stažení