Školní připravenost není otázkou pouze dítěte a rodiny. Podmínky pro vzdělávání musí přizpůsobit i škola

9. srpen 2023
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Autor/ka článku: Kateřina Lánská
Školní připravenost není otázkou pouze dítěte a rodiny. Podmínky pro vzdělávání musí přizpůsobit i škola

Analýza předškolního vzdělávání a školní připravenosti vznikla v rámci Auditu vzdělávací politiky ČR za rok 2022.

Koncept posuzování připravenosti dítěte na školu prochází v zahraničí již několik desítek let kritickou diskusí. V posledních letech ji můžeme sledovat i v naší odborné debatě, do školní praxe se ale zatím bohužel příliš nepropsala. Tato diskuse se soustředí především na pojmenování bariér při přechodu z mateřské na základní školu a zpochybňuje tradiční pojetí školní připravenosti jako jednosměrné připravenosti dítěte na školu. Přechod mezi předškolním a školním vzděláváním vnímá jako proces vzájemného dialogu, do kterého jsou zapojeni jak dítě a rodina, tak učitelé z mateřských škol i z 1. stupně základní školy. Cílem tohoto nového pojetí je snaha překonat možné bariéry jak na straně dětí a rodin, tak na straně školského systému, a umožnit dětem hladký přechod z jednoho stupně vzdělávání do dalšího.

Obsah dokumentu

Školní připravenost není otázkou pouze dítěte a rodiny. Podmínky pro vzdělávání musí přizpůsobit i škola
Formálně je předškolní vzdělávání kvalitní, praxe kolísá
Jeden rok předškolního vzdělávání je málo
Vztah vzdělávání, chudoby a nedostačujícího bydlení
Odložené vzdělávání?
Mateřské školy často pedagogickou diagnostiku neumí, na ZŠ chybí
Školní zralost zákon nezná

  • Tradičně zkoumáme pouze dítě
  • Změna pojetí připravenosti na školu v zahraničním kontextu

Doporučení pro aktéry vzdělávací politiky

Další informace včetně shrnutí najdete na webu společnosti EDUin.

 

Zdroj: EDUin, www.eduin.cz