Školka plná dětí 2020

20. leden 2020
Soutěže a olympiády
Autor článku: Eva Hrubá
Školka plná dětí 2020

Zúčastněte se 18. ročníku projektu výtvarné přehlídky a soutěže pro předškoláky „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ“ 2020. Na pořádání projektu se s Mateřskou školou Kampanova Hradec Králové podílí Univerzita Hradec Králové, Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Záštitu nad projektem převzal děkan Pedagogické fakulty.

Těšíme se na zaslání dětských prací s libovolnou tématikou i technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující nebo se dětem mimořádně povedly. Nemusíte tvořit speciálně pro tuto přehlídku, můžete vybrat z již hotových výtvarných prací za uplynulý kalendářní rok.

Požadavky:

  • výtvarné práce zasílejte do 25. února 2020 na adresu: Mateřská škola Albertova 767, 500 02 Hradec Králové
  • výtvarné práce vytvořené dětmi do 7 let věku na libovolné téma a libovolnou technikou (věk dítěte je hodnocen v době vzniku díla, tj. můžete zaslat práce i z loňského školního roku)
  • práce od jednoho dítěte označte nebo spojte k sobě
  • zasílané práce, prosím, označte čitelně na zadní straně: jméno a věk autora (číslovka věku dítěte v době vzniku díla např. 3,8 let), adresa MŠ, včetně PSČ, email MŠ, jméno pedagoga, název výtvarné práce – vítáme komentář dítěte nebo pedagoga k výtvarné práci (není podmínkou). Na přední straně výtvarné práce dítěte nesmí být jakýkoli zásah dospělého.

Kritéria:

Děti jsou rozděleny do kategorií dle věku (dvouleté, tříleté, čtyřleté, pětileté, šestileté, skupinová práce). Odděleně jsou také vybírány práce dětí ze speciálních tříd a ze ZUŠ. Mezi hlavní hodnotící kritéria odborné poroty složené z výtvarníků Katedry výtvarné kultury UHK, ZUŠ Habrmanova a Střeziny HK patří: samostatný, osobitý a přirozený rukopis dětského výtvarného projevu bez výtvarného diktátu pedagoga a bez použití šablon. Jde nám výhradně o tvořivost a nápaditost dítěte. Vybrané výtvarné práce budou vystaveny v prostorách Pedagogické fakulty UHK od 23. března do 23. května 2020 (termíny výstavy jsou v jednání s PdF UHK).

Prosíme, nezasílejte nám ofocené kopie prací, omalovánky, shodně řešené práce od různých dětí např. dle návodu učitelky, dle šablon. Dále práce, ve kterých se objevují materiály jako je krupice, mák, zrní, písek, vata, vatové tampony apod. Tyto práce jsou spíše výrobkem a záležitostí pracovní výchovy. Z minulých let máme zkušenost, že žádáte o vrácení našich prací. Bohužel není v našich silách ani finančních možnostech výtvarné práce vracet.

Nechceme nezdravě soutěžit, protože všechny obrázky předškoláků jsou něčím zajímavé a krásné. Chceme prezentovat práci mateřských škol v oblasti výtvarné tvořivosti. Tím, že vybrané práce vystavíme a oceníme, umožníme dětem zažít úspěch. Chceme poskytnout pedagogům zpětnou vazbu, která není hodnocením dobře – špatně, ale která inspiruje a podporuje.

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové proběhne výstava a slavnostní předávání cen pro děti a jejich doprovod i veřejnost v prostorách auly hlavní budovy UHK 26. března 2020 (termín je v jednání). Srdečně zveme. Vítězové budou pozváni osobním dopisem.

Děkujeme dětem i všem pedagogům za krásné obrázky, které jsme již od Vás dostali
v minulých letech a těšíme se na další milé setkání s Vámi a Vaší výtvarnou tvorbou.

Za organizaci soutěže

Bc. Ivona Struhařová, ředitelka MŠ Kampanova (tel. 495 523 806, email: mskampanova@volny.cz),
Mgr. Eva Hrubá, zástupkyně ředitelky pro MŠ Albertova (garant projektu, tel. 725 779 996, email: msalbertova@volny.cz)

Zdroj: www.mskampanova.cz