Škola pro udržitelný život

7. duben 2021
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Eliška Hájková
Škola pro udržitelný život

Zapojte Vaši školu a Vaše žáky do programu Škola pro udržitelný život. Ve školním roce 2021/2022 na téma Klima. Vstupní seminář již v květnu/červnu 2021.

Vy i Vaši žáci máte jedinečnou příležitost zapojit se ve školním roce 2021/2022
do programu Střediska ekologické výchovy SEVER, který díky regionálním konzultantům můžete realizovat v celé ČR, a jehož součástí je i 3denní pobyt žáků v ekologickém centru v Horním Maršově.

Žáci v programu společně s dalšími partnery z obce přemýšlí o tom, co mohou udělat pro zmírnění či adaptaci na klimatickou změnu přímo ve své obci. Zmapují a do hloubky poznají místo, získají, vytřídí a interpretují informace. Navrhují, „jaké místo by chtěli mít“ – kam by měla směřovat jeho budoucnost. Následně vytipují několik záměrů, vyberou z nich jeden a společně ho uskuteční.

Máte-li zájem o účast v projektu, vyplňte prosím předběžnou přihlášku na https://forms.gle/ioYzw3LZgvPsmhK26.

Více informací naleznete v přiloženém souboru a na webových stránkách www.skolaprozivot.cz.

Soubory ke stažení