Jak budovat a řešit vztahy mezi učiteli

8. červen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Jak budovat a řešit vztahy mezi učiteli

Ve středu 22. června 2022 se ve Zlíně uskutečnilo druhé setkání zástupců ředitelů středních škol k tématu Jak budovat a řešit vztahy mezi učiteli.

Setkání odborně vedl Mgr. David KRYŠTOF, Ph.D., PCC, business coaching and training.

Vztahy mezi učiteli a žáky, či mezi učiteli a rodiči jsou někdy velmi napjaté. Málo se ovšem mluví o vztazích mezi učiteli. Učitelé by měli spolupracovat nejen v rámci předmětových komisí, ale i na řešení případů jednotlivých žáků. Občas se objevují i vyhrocené konflikty. Nejhorší situace nastává, kdy učitelé do vzájemných konfliktů začnou zatahovat i žáky. Cílem prakticky zaměřeného semináře je naučit se budovat pozitivní klima mezi učiteli, dále pak jak efektivně řešit nepříjemné až konfliktních situace v rámci učitelského sboru.

Další setkání je plánováno na 22. srpna 2022 k tématu: Jak efektivně vést pracovní rozhovor s učiteli

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.