Setkání zástupců ředitelů středních škol

8. červen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání zástupců ředitelů středních škol

Ve středu 22. června 2022 se ve Zlíně uskuteční druhé setkání zástupců ředitelů středních škol k tématu Jak budovat a řešit vztahy mezi učiteli.

Setkání odborně povede Mgr. David KRYŠTOF, Ph.D., PCC, business coaching and training.

Vztahy mezi učiteli a žáky, či mezi učiteli a rodiči jsou někdy velmi napjaté. Málo se ovšem mluví o vztazích mezi učiteli. Učitelé by měli spolupracovat nejen v rámci předmětových komisí, ale i na řešení případů jednotlivých žáků. Občas se objevují i vyhrocené konflikty. Nejhorší situace nastává, kdy učitelé do vzájemných konfliktů začnou zatahovat i žáky. Cílem prakticky zaměřeného semináře je naučit se budovat pozitivní klima mezi učiteli, dále pak jak efektivně řešit nepříjemné až konfliktních situace v rámci učitelského sboru.

Termín: 22. června 2022 od 13 do 17 hodin

Téma: Jak budovat a řešit vztahy mezi učiteli

Místo: 22. budova Zlínského kraje, J. A. Bati 5520, Zlín

Svou účast potvrďte, prosím, do  15. června 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.