Setkání vyučujících ruského jazyka

26. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Martina Němcová
Setkání vyučujících ruského jazyka

​Další setkání učitelek a učitelů ruského jazyka působících v základních a středních školách na území Zlínského kraje se uskutečnilo 20. 03. 2019 ve Zlíně.

Již v přípravě na schůzku kabinetu jsme navázali na „rest” z minula – nabídku na účast jsme poslali většímu počtu učitelů ze základních škol. Nutno říci, že někteří z nich pozvání využili a obohatili řady ruštinářů, kteří se chtějí o své činnosti radit a navazovat na práci kolegů z jiných stupňů škol.

Celé setkání ruštinářů se neslo v nefalšovaně přátelské atmosféře. Toto hodnocení před svým vystoupením vyslovila paní lektorka Klettu a zároveň spoluautorka učební řady Klass, ale také praktická učitelka ruského jazyka, Mgr. Jana Körschnerová. Měla možnost nasát atmosféru díky tomu, že byla třetím vystupujícím v programu Kabinetu Cizí jazyky, sekce RJ. Nutno přiznat, že příjemnou atmosféru jsme si užívali také díky prostředí Gymnázia Zlín Lesní čtvrť, které nás přijalo ve svých prostorách, a také neutuchající péči pana Mgr. Sušila.

Program setkání měl tři hlavní části. Jako první vystoupila rodilá mluvčí, Mariya Sidorova, která se do dobrovolnického centra Akropolis v Uherském Hradišti dostala prostřednictvím European Youth Portal, sekce Volunteering. Mariya, sama novinářka, zprostředkovává v Česku našim malým, mladým, ale i odrostlejším žákům a studentům živý kontakt s ruským jazykem a ruskou kulturu. Mariya nám nejenom dala návod na to, jak získat pro svou školu dobrovolníka z Ruska, ale také ukázala způsoby práce, které používá ve svých skupinách. Získali jsme od ní odkazy na mnohé užitečné internetové zdroje a komentář k jejich použití.

Druhým vystupujícím byla paní Mgr. Dana Náhlá z Masarykova gymnázia Vsetín, které je organizátorem okresního kola konverzační soutěže v ruském jazyce. Paní Dana vysvětlila všechny aspekty této soutěže – od přípravy přes průběh a hodnocení výkonů, až po profil úspěšného účastníka. Dala také prostor soutěžícím v letošním ročníku, aby informovali o tom, jak soutěž probíhala. Přítomní tak dostali návod nejen na to, jak se soutěže zúčastnit, ale také jak být úspěšnými. Příští rok ukáže, zdali se počet soutěžících ještě zvýší.

Třetím lektorem byla již zmíněná paní Mgr. Jana Körschnerová z Gymnázia a SPŚ Duchcov. Vystoupení paní Jany bylo obsahově rozmanité – jako spoluautorka řady Klett nám měla co říci k záměrům autorů, praktickému využití učebnic na základních školách, víceletých a čtyřletých gymnáziích a na odborných středních školách. Její vystoupení obsahovalo řadu praktických návodů a rad na práci s videem, audiem, fotografiemi a na projektovou výuku.

Materiály setkání mají účastníci, stejně jako v případě předchozích setkání, k dispozici na internetovém úložišti.

Závěrem nutno poznamenat, že kromě hledání témat pro naše další setkání chceme oslovovat další ruštináře ze Zlínského kraje, abychom se vzájemně ještě lépe poznali a mohli účinně spolupracovat. Cílem nás všech je udělat náš předmět vítanou, příjemnou a užitečnou součástí vzdělávání na základních a středních školách.

Mgr. Alena Rosíková, vedoucí sekce ruský jazyk Pedagogického kabinetu Cizí jazyky

OPVVV logo.png