Setkání vyučujících ICT na základních školách

24. červen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jan Bartoň
Setkání vyučujících ICT na základních školách

Více než desítka učitelek a učitelů ICT ze základních škol z celého Zlínského kraje se opět setkala ve středu 19. 6. 2019 v učebně Základní školy Zachar v Kroměříži.

V prvním bloku se účastníci setkali s tématem Výběrová řízení a požadavky na technické specifikace výrobků. S ohledem na právě dokončená velká výběrová řízení na Zacharské škole bylo toto téma zpracováno ryze prakticky a spíše formou vzájemných doporučení a rad, jak z nastavených pravidel vyzískat pro školu opravdu kvalitní IT technologie. Hlavním závěrem pak bylo zdůraznění potřeby velmi podrobně a kvalitně popsat navrhované IT komponenty, aby i při současných legislativních podmínkách (a tedy prioritizaci ceny) nebylo možno dodat školám zastaralá, nevýkonná nebo jinak nevyhovující řešení. Naším cílem je přinést užitečné know-how školním ajťákům, kteří se v rámci výběrových řízení ocitají v enormním tlaku na jejich znalosti, schopnosti a profesionalitu.

Následoval workshop na téma Co má vlastně umět školní síť a jak toho docílit. Diskutovalo se o širokém spektru hardwaru, softwaru a služeb, které všechny musí tvořit jeden funkční a propojený celek – má-li škola elektronicky fungovat. Společně s kolegy jsme shrnuli praktické poznatky z fungování některých školních systémů od matriky po stravu. Výsledkem workshopu byl vhled do problematiky školních programů, jejich možnosti, výhody i nevýhody, nároky na správu a především provázanost na další systémy školy.

Před závěrečnou diskusí jsme si ještě užili nadšenou prezentaci výuky programování robotů Zlínské firmy Edhouse. Dva programátoři ze soukromého sektoru se bez jakékoliv ekonomické motivace rozhodli, že by bylo dobré pomoci školám s výukou algoritmizace. Otestovali řadu robotů a jejich programovací prostředí, nakoupili ty, které se jim nejvíce líbily a vyrazili přímo na základní školy, ukázat dětem, co se dá s roboty provádět. Doufám, že pánům programátorům jejich entuziasmus dlouho vydrží, velmi rádi na školách vidíme takto zapálené lidi.

Setkání opět přineslo řadu užitečných informací, umožnilo navázání a utužení kontaktů mezi učiteli ICT z různých základních škol Zlínského kraje a potvrdilo tak užitečnost celého projektu Pedagogických kabinetů.

Ing. Jan Bartoň, vedoucí sekce ZŠ kabinetu ICT kompetence

OPVVV logo.png