Setkání vyučujících chemie základních a středních škol bylo velmi přínosné

26. listopad 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Dagmar Janáčová
Setkání vyučujících chemie základních a středních škol bylo velmi přínosné

V pondělí dne 22. 10. 2018 se setkala v rámci projektu IKAP na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně skupina čtyřiceti učitelek a učitelů základních a středních škol vyučujících chemii.

Hlavním bodem programu byla velmi zajímavá přednáška na téma Moderní výuka chemie, v rámci které prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, celosvětově uznávaný vědec, nositel celé řady významných ocenění a vyznamenání, zajímavým způsobem pohovořil o svých zkušenostech s výukou chemie a také o tom, jak důležité jsou znalosti z oblasti chemie pro výzkum. Přednáška pana profesora byla velmi zajímavá a spojená s bohatou diskuzí.

Další příspěvky týkající se výuky chemie, organizace chemické olympiády a legislativy spojené s výukou chemie byly předneseny Mgr. Zemánkovou a Mgr. Bělínem. Zmíněné příspěvky vyvolaly bohatou odezvu a diskuzi.

Z diskuze rovněž vyplynul zájem nadále spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která prostřednictvím zajímavých aktivit usiluje o zvýšení zájmu žákyň a žáků základních a středních škol o chemické obory. Účastníci projektu diskutovali o setkání, které je právě na UTB ve Zlíně, na přelomu měsíců září a října jako součást celoevropského projektu, každoročně připravované pod názvem Noc vědců.

Návštěva chemické laboratoře školy byla místem vyvolávajícím další bohatou diskusi, nejenom o vhodném tematickém zaměření laboratorní výuky chemie v základních a středních školách. Účastníci setkání právě zde diskutovali o svých vlastních zkušenostech s laboratorní výukou, předávali si informace o používané literatuře, o webových stránkách zabývajících se přípravou vhodných chemických laboratorních pokusů.

První setkání připravilo vedení krajského pedagogického kabinetu Chemie ve složení:

Vedení pedagogického kabinetu bude v následujícím období připravovat další setkání a hledat své budoucí spolupracovníky. Tentokráte se sejdou pedagožky a pedagogové základních a středních škol (nebo jednotlivé sekce ZŠ a SŠ) samostatně. Předpokládaný termín příštích setkání je měsíc leden 2019.

 

prof. Dagmar Janáčová, UTB ve Zlíně

OPVVV logo.png