Setkání vyučujících chemie tentokrát v Kroměříži s vánoční nadílkou

17. prosinec 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Dagmar Janáčová
Setkání vyučujících chemie tentokrát v Kroměříži s vánoční nadílkou

Již 6. setkání pedagogů vyučujících chemii na základních a středních školách Zlínského kraje se konalo dne 5. 12. 2019 na SOŠ veterinární a SPŠ mlékárenské.

Náplň setkání byla pro nás velmi atraktivní a zajímavá. O její přípravu se postarali zejména manželé Lovasovi a pan ředitel SPŠ mlékárenské pan Ing. Mgr. Michal Pospíšil, za což jim patří velký dík!

Pan Mgr. Pavel Lovas nás přivítal na půdě školy, pak jsme se přesunuli na prohlídku laboratoří na SPŠ mlékárenskou, kterou nás provedl pan ředitel školy. Prohlédli jsme si mikrobiologickou, analytickou, fyzikální laboratoř a rovněž laboratoř na mikroskopické rozbory. Vybavení laboratoří je moderní a studenti tak mají možnost seznámit se s přístroji, které se používají v současné době v laboratořích pro analýzu potravin.  Prakticky jsme si vyzkoušeli senzorickou analýzu, při které jsme například ochutnali pátou chuť umami. Studenti se na svůj obor připravují i prakticky, jelikož součástí SPŠ mlékárenské je i vlastní mlékárna, jejíž část jsme také navštívili a seznámili jsme se s postupem výroby sýru a rovněž několik sýrů i ochutnali.  Pak jsme se opět přesunuli na SOŠ veterinární a prohlédli jsme si vybavení chemických laboratoří. Také jsme prakticky absolvovali laboratorní úlohu zaměřenou na kinetiku chemických reakcí, kterou pro nás připravila paní Ing. Lovasová.

V rámci setkání jsme také měli možnost si vyzkoušet volně dostupné programové aplikace pro snadnější zápis chemických vzorců a reakcí v textovém editoru a 3D modelů molekul chemických sloučenin, které pro nás připravil pan Mgr.  Lovas.  Programy jsme si odnesli domů na flash disku, za což moc děkujeme.

Po celou dobu setkání pedagogové s nadšením diskutovali a vyměnili si spoustu informací týkajících se výuky chemie.

Po více než čtyřhodinovém jednání a společné diskuzi jsme ze školy odcházeli plni dojmů a nových zkušeností, které využijeme při přípravě na výuku, tak v samotných vyučovacích hodinách.

Program prohlídek jednotlivých pracovišť byl organizován separátně pro učitele základních a středních škol.

Setkání nás opět velmi inspirovalo a těšíme se na další setkání za tři měsíce.

 

prof. Ing. Dagmar Janáčová CSc.,

vedoucí pedagogického kabinetu Chemie (IKAP)