Setkání vychovatelů dětských domovů

2. březen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání vychovatelů dětských domovů

Úvodní setkání vychovatelů v dětských domovech ve Zlínském kraji za účasti širší skupiny pedagogických pracovníků se uskutečnilo 18. března 2022  v Dílně Městského divadla Zlín.

Téma: SAMOTA DOSPÍVÁNÍ

  • Naučme se společně přiblížit a lépe porozumět mladým.
  • Co se honí v hlavách dětí?
  • Jaké to vlastně je být dnes mladý?

Účastníci poodhalili jak smýšlejí mladí o mladých a nahlédli na jeden problém ze čtyř úhlů pohledu v inscenaci Baby (chcete-li Bejby). Představení je o čtyřech úhlech pohledu jednoho konfliktu na střední škole., nebezpečí sociálních sítí, samotě, touze po lásce a potřebě být alespoň trochu vidět, nebýt pro ostatní neviditelný. V neposlední řadě se tato hra dotýká otázky duše zakleté ve špatném těle. Hra je inspirovaná divadelním textem “Jimmy už tu není” francouzského herce a divadelníka Guillauma Kerbusche, který se v Paříži věnuje inscenacím s problémy mladých lidí. Jeho texty jsou originální, vtipné a překvapující a rozhodně ne hloupé.
V závěru proběhla diskuze a beseda s tvůrci inscenace, za účasti Mgr. Petry Mandincové, která se věnuje dětské klinické psychologii o tématech jako je: Kyberšikana – co o ní víme? Změna pohlaví – jak ji vnímá okolí a my? Osobní příběh chlapce, který se narodil jako dívka. Rozumíme způsobu komunikace dospívajících?

Kontakt: Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

Sekce pro vychovatele dětských domovů se setkává v rámci aktivity Sborovna projektu IKAP II
(Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Soubory ke stažení