Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ

15. listopad 2021
Matematika
Autor/ka článku: Martina Němcová
Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ

Vzdělávací akce pro podporu matematické gramotnosti pro pedagožky a pedagogy středních škol s nematuritními obory se koná 25. listopadu 2021 ve Zlíně. Přihlášky do 18. 11. 2021.

Program a témata vzdělávání

Výuka matematiky na SOŠ a SOU, RNDr. Peter Sebestyén, Ph.D.
Rozebereme problematiku výuky matematiky na učebních oborech, zejména neadekvátnost RVP vzhledem k časové dotaci hodin matematiky. Dále probereme, jak se vypořádat s nižší úrovní abstraktního myšlení u učňů a jak je motivovat pomocí praktických úkolů a pomocí zapojení učitelů odborného výcviku do hodin matematiky (případně i fyziky). V rámci diskuze se pokusíme navzájem obohatit o zkušenosti z výuky matematiky a podělit o náměty.

Vyučovanie matematiky na SOŠ netechnických, Mgr. Miriam Janíková
V príspevku sa budeme zaoberať vyučovaním matematiky, ktoré sa orientuje na úlohy s reálnym kontextom a vychádza z teórií konštruktivizmu. Rozoberieme konkrétne námety na vyučovanie a skúsenosti s ich zaradením do vyučovania matematiky na SOŠ.

Diskuze: Zkušenosti s distanční výukou

Registrace na akci je nutná do 18. 11. 2021 přes on-line formulář nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz.

Podrobný program je v souboru ke stažení níže.

Aktivita je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

 

Soubory ke stažení