Setkání učitelů matematiky maturitních oborů SŠ

15. listopad 2021
Matematika
Autor/ka článku: Martina Němcová
Setkání učitelů matematiky maturitních oborů SŠ

Setkání učitelek a učitelů matematiky maturitních oborů SŠ zaměřené matematickou gramotnost se koná 3. prosince 2021 v Technologickém inovačním centru ve Zlíně. Registrace do 26. 11. 2021.

Anotace příspěvků

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.: Matematické modelování je zbraň hromadného ničení aneb jak matematické modelování změnilo běh dějin

Na matematickém modelování je založeno rozhodování ve dvou nejdůležitějších a nejdražších problémech současné civilizace — koronavirové epidemii a globální změně klimatu. Matematické modely současné epidemie byly spíše zklamáním, ani po téměř dvou letech pandemie stále nerozumíme tomu, proč chodí epidemie ve vlnách, neumíme predikovat vrchol současné a vlny a nevíme, jestli přijde další vlna. Trpí modely klimatu podobnými nedostatky? V dějinách dávných i nedávných hrály matematické modely významnou roli. Ukážeme si matematický model, který stál za vítězným tažením Napoleonských vojsk a pohovoříme o rovnici, která v roce 2007 způsobila největší finanční krizi v dějinách.

Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D.: Matematika mostních staveb

Aplikace matematiky v technické praxi by měla být důležitou součástí matematického vzdělávání nejen na odborných školách. Zaměříme se na úlohy inspirované mostními stavbami. Společně se vydáme za dobrodružstvím vybraných mostů v ČR. Součástí dílny bude prezentace pracovních listů pro žáky použitelných přímo ve výuce.

Doc. RNDr. Antonín Jančařík: Jak na kombinatoriku

Kombinatorika patří mezi kritická místa ve výuce matematiky a je obávaným tématem jak mezi žáky a studenty, tak i mezi učiteli. V rámci semináře budou představeny postupy, jak k úlohám přistupovat, jak reagovat na různé cesty k řešení či jak při řešení úloh pracovat s chybou.

Registrace na akci je nutná do 26. 11. 2021 přes on-line formulář nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz.

Počet účastníků je omezen.

Podrobný program je v souboru ke stažení níže.

Aktivita je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Soubory ke stažení