Setkání učitelů matematiky druhého stupně ZŠ

15. listopad 2021
Matematika
Autor/ka článku: Martina Němcová
Setkání učitelů matematiky druhého stupně ZŠ

Setkání učitelek a učitelů matematiky druhého stupně ZŠ zaměřené matematickou gramotnost se koná 2. prosince 2021 v Technologickém inovačním centru ve Zlíně.

Anotace workshopů

Mgr. Zdeněk Hubáček: Úlohy, které propojují matematiku a fyziku a podporující zručnost

Účastníci dílny si vyzkouší, jak s využitím konstrukčního postupu sestavit funkční fyzikální hračky. S využitím papírových vah následně zvážíme mince a ukážeme význam aritmetického průměru při zpracování měření. Potřebné náčiní: tužka, kružítko, pravítko, nůžky, lepidlo na papír.

Mgr. Hana Mahnelová, Ph.D.: Matematickou cestou k … CUKRU

Už na ZŠ je třeba předkládat žákům úlohy z technické praxe reálného života. Mottem společné dílny bude cukr. Alespoň v datech navštívíme největší cukrovar v ČR, který se stal inspirací pro přípravu pracovních listů z různých oblastí matematiky.

Doc. RNDr. Antonín Jančařík: Singapurská matematika

V rámci pracovní dílny budou představeny postupy zadávání slovních úloh, které směřují k rozvoji kreativního a kritického myšlení. Podkladem pro pracovní dílnu budou pracovní listy vytvořené pro učitele v Singapuru, které byly přeloženy do českého jazyka a jsou dostupné na webové adrese mdisk.pedf.cuni.cz/Math.

Registrace na akci je nutná do 25. 11. 2021 přes on-line formulář nebo na e-mailové adrese patikova@utb.cz.

Počet účastníků je omezen.

Podrobný program je v souboru ke stažení níže.

Aktivita je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

 

Soubory ke stažení