Setkání učitelek a učitelů ICT

15. říjen 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Ludmila Nevařilová
Setkání učitelek a učitelů ICT

Více než padesát učitelek a učitelů ICT, působících v základních a středních školách na území Zlínského kraje, se setkalo v pondělí, 1. 10. 2018, v aule Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod.

Na úvod setkání se seznámili s projektovými záměry klíčové aktivity „Pedagogické kabinety” krajského projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje” (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497).

Setkání připravilo vedení nově vznikajícího kabinetu ICT ve složení:

  • vedoucí kabinetu ICT – Ing. Ludmila Nevařilová, SPŠOA Uherský Brod;
  • vedoucí sekce základní školy Ing. Jan Bartoň, ZŠ Zachar Kroměříž;
  • vedoucí sekce střední školy Mgr. Pavel Hrnčiřík, Masarykovo gymnázium a SZŠ Vsetín.

V další části programu vystoupil zástupce České školní inspekce, PaedDr. Jiří Ševčík, s příspěvkem Kvalita výuky ICT z pohledu České školní inspekce. Účastníky seznámil s výsledky tematického šetření ČŠI na základních a středních školách. A dále se závěry a doporučeními, které z něho vyplynuly.

V dalším bodě Holky do vědy a techniky patří pojďme je v tom podpořit paní Martina Němcová z Krajského úřadu Zlínského kraje a členka mezinárodního projektu řešícího danou problematiku v několika zemích, učitelky a učitele seznámila s možnostmi motivace dívek ke studiu technických předmětů a ICT.

Zájem zúčastněných získal také poslední příspěvek, Arduino ve výuce programování, který přednesl Ing. Josef Nevařil. Seznámil učitelky a učitele s jednotlivými typy, způsoby a možnostmi využití Arduina ve výuce. Odpověděl i na konkrétní dotazy.

Setkání přineslo celou řadu informací a umožnilo navázání kontaktů mezi pedagožkami a pedagogy z různých škol Zlínského kraje.

Vedení pedagogického kabinetu bude v následujícím období připravovat další setkání a hledat své budoucí spolupracovníky. Tentokráte se sejdou pedagogové základních a středních škol (jednotlivé sekce ZŠ a SŠ) samostatně. Předpokládaný termín příštích setkání je měsíc prosinec 2018.

Ludmila Nevařilová, vedoucí pedagogického kabinetu ICT

 

 

OPVVV logo.png