Setkání středoškolských vyučujících biologie v Kroměříži

10. červen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Setkání středoškolských vyučujících biologie v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži – místo jako stvořené pro další setkání středoškolských učitelů biologie. V pondělí 3. června 2019 se celkem patnáct pedagogů působících ve středních školách Zlínského kraje sešlo v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Počasí bylo nádherné a nálada skvělá. 

Pozvání přijali učitelé z gymnázií i z odborných škol. V rámci činnosti krajského Pedagogického kabinetu biologie/přírodopis zde byl pro ně připraven program s botanickým zaměřením.

Setkání zahájil za vedení kabinetu Mgr. Pavel Daniš. Hlavní úlohu v programu měly zahradní architektky, Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. a Ing. Michaela Letá. Tyto dvě odbornice nejprve seznámily přítomné pedagogy s historií a současností Podzámecké zahrady. Učitelé byli dále informováni v hlavních obrysech o aktivitách, které v Podzámecké zahradě pro žáky, zejména základních škol, již probíhají a které by byly vhodné rozšířit také mezi studenty středních škol.

Následně se účastníci setkání vydali po zahradě od jedné zajímavé dřeviny či keře k dalším exemplářům. U každé rostliny měli možnost vyslechnout celou řadu zajímavostí a zkušeností zahradníků. Předmětem výkladu bylo také vysvětlování, jak se podobné zahrady zakládají a udržují, jak se vybírají vhodné dřeviny a keře, jak a proč se také doplňují květinovými záhony a mnoho dalšího. Vše bylo zasazeno do historického kontextu, z něhož teprve patřičně vyplynul celkový smysl snažení našich předků, kteří takové zahrady zakládali. Kromě domácích rostlin si účastníci setkání, pedagogové středních škol, prohlédli různé pozoruhodné stromy odjinud, kterým se u nás daří. Byly to např. jinan, tisovec nebo liliovník tulipánokvětý. Nezapomenutelný zážitek zanechala v účastnících setkání také skupina platanů, která působila skutečně monumentálně.

První část programu ukončil výborný oběd v jídelně Arcibiskupského gymnázia a hned poté začala opět v zahradě druhá část programu. Paní Křesadlová a paní Letá přímo na trávníku před zámkem vysvětlily a společně s pedagogy uskutečnily zajímavé edukační aktivity, s nimiž mají dobré zkušenosti při práci se žáky škol. Volným krokem se skupina pedagogů se svými lektorkami prošla opětovně Podzámeckou zahradou a kromě edukačních aktivit diskutovala další zajímavá biologická témata. Byla to např. bohatost lučního porostu nebo problematika jmelí rostoucího zejména na starších lípách. Setkání bylo zakončeno společnou fotkou, jak jinak než u jednoho z mimořádně velkých stromů Podzámecké zahrady v Kroměříži.

IMG_20190603_141323.jpg

Pavel Daniš, vedoucí krajského Pedagogického kabinetu biologie/přírodopis

OPVVV logo.png