Setkání speciálních pedagogů ŠPZ

15. říjen 2021
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání speciálních pedagogů ŠPZ

Ve čtvrtek 4. listopadu se uskuteční první setkání speciálních pedagogů pracujících ve školských poradenských zařízeních v rámci aktivity Sborovna.  

Cílem aktivity je setkání odborníků ŠPZ, podpoření vzájemné diskuze a sdílení informací.

Náplní bude seznámení s platformou Sborovna, monitoring potřeb speciálních pedagogů a informace k dalším setkáním. Současně bude představena nabídka nově vzniklých služeb ve Zlínském kraji, které mohou doplňovat služby školských poradenských zařízení.

 PROGRAM:

  • Vzdělávání dětí, žáků – cizinců a formy jejich podpory
  • Co může nabídnout Centrum na podporu integrace cizinců?
  • Educo – spolupráce s SPC
  • Lampion – poradna podpory vývoje, vedení a vztahu s dítětem
  • Sociálně pedagogická poradna

Bližší program s odkazem na přihlášení je součástí pozvánky zde.

Místo konání: Dům Kultury (salonek), Gahurova 5265, Zlín

Kapacita účasti na setkání je omezená. Předpokládaná délka setkání 4 hodiny.
Účastnický poplatek se nehradí. Občerstvení zajištěno.
Uzávěrka přihlášek 31. října 2021.

Kontakt pro bližší informace: Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení