Setkání školních psychologů k tématu sebepoškozování

29. duben 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání školních psychologů k tématu sebepoškozování

V květnu proběhlo ve Zlíně setkání školních psychologů  v platformě Sborovna, tentokrát k tématu Sebepoškozování.

Setkání v rámci sekce školních psychologů je určeno především školním psychologům středních škol, mohou se ho účastnit i školní psychologové základních škol ve Zlínském kraji.

Tématem Sebepoškozování účastníky odborně provedla  MUDr. Jitka Michlová, dětské a dorostové psychiatryně.

Další plánované setkání s pracovním tématem Transgender proběhne v září 2022.

V případě dotazů  a zájmu o setkání neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

.