Setkání školních psychologů k tématu sebepoškozování

29. duben 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání školních psychologů k tématu sebepoškozování

Srdečně Vás zveme na setkání školních psychologů  v platformě Sborovna, které proběhne 18. května 2022 od 8 do 12 hodin ve Zlíně. 

Setkání je určeno především školním psychologům středních škol, mohou se ho účastnit i školní psychologové základních škol ve Zlínském kraji.

Téma: Sebepoškozování pod odborným vedením MUDr. Jitky Michlové, dětské a dorostové psychiatryně.
Program setkání je součástí přílohy Pozvánka_Sborovna_ŠP_18052022

Místo setkání: 22. budova Krajského úřadu Zlínského kraje, J. A. Bati 5520, Zlín

Svou účast potvrďte, prosím, do  12. května 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR 18052022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

.