Setkání školních psychologů k tématu identita

24. srpen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání školních psychologů k tématu identita

V úterý 27. září 2022 proběhne setkání školních psychologů v platformě Sborovna.

Setkání je určeno především školním psychologům středních škol, mohou se ho účastnit i další pedagogičtí či odborní pracovníci se zájmem o problematiku LGBT+ na školách.

Téma: Identita pod oborným vedením psychoterapeutky Andrey Porschové

Program setkání je součástí přílohy Pozvánka_Sborovna_ŠP_27092022

Místo setkání: 22. budova, J. A. Bati 5520, Zlín

Svou účast potvrďte, prosím, do 16. září 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Přihlášení účastníci mají možnost zasílat dotazy k tématu do 5. září 2022.

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR_27092022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.