Setkání školních kariérových poradců

28. červenec 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání školních kariérových poradců

Před startem nového školního roku připravujeme na  pondělí 29. srpna 2022 setkání školních kariérových poradců platformy Sborovna. Setkání proběhne od 12 do 16 hodin ve Zlíně.

Setkání je určeno především kariérových a výchovným poradcům základních  a středních škol, mohou se ho účastnit i další odborní pracovníci působící v oblasti kariérového poradenství ve Zlínském kraji.

Téma: Plánování kariérového poradenství na školní rok 2022/2023
Program setkání je součástí přílohy Pozvánka_Sborovna_KP_29082022

Místo setkání: 22. budova, J. A. Bati 5520, Zlín

Svou účast potvrďte, prosím, do 23. srpna 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR._29082022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.