Setkání Sborovny v závěru roku 2022

4. listopad 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání Sborovny v závěru roku 2022

V platformě Sborovna se v koncem roku setkají pedagogové volného času, pracovníci školských poradenských zařízení, zástupci ředitele i školní kariéroví poradci.

Setkání následujících sekcí proběhnou ve Zlíně v uvedených termínech:

24. listopadu 2022 se mohou pedagogové, kteří mají zájem o rozvoj kariérového poradenství přihlásit na setkání k tématu Online kariérové poradenství. Pozvánka_Sborovna_KP_24112022

1. prosince 2022 se setkají asistenti pedagoga s možnou přítomností pedagogů, kteří s asistenty spolupracují  k tématu Spolupráce učitele a asistenta pedagoga v třídním kolektivu. Pozvánka_Sborovna_AP_01122022

1. prosince 2022 se v sekci Školská poradenská zařízení setkají pracovníci ŠPZ k tématu Krizová intervence. Pozvánka_Sborovna_ŠPZ_01122022

1. prosince 2022 se v sekci Speciální pedagogové setká širší pedagogická veřejnost k tématu Komunikační deník asistenta pedagoga. Pozvánka_Sborovna_SP_01122022

8. prosince 2022 se setkají školní psychologové k tématu Supervize. Pozvánka_Sborovna_ŠP_08122022

8. prosince 2022 se setkají pedagogové škol  zřízených dle § 16 odst. 9 k tématu Žák s problémovým chováním v třídním kolektivu. Pozvánka_Sborovna_SpZŠ_08122022 

V Uherském Hradišti 8. prosince 2022 mohou kariéroví a výchovní poradci navštívit setkání k tématu Exkurze ve firmě jako nástroj kariérového poradce, které je spojeno s exkurzí na pracovišti. Pozvánka_Sborovna_KP_08122022

Začátek roku 2023 připravujeme další setkání:

19. ledna 2023 se pedagogové škol  zřízených dle § 16 odst. 9 setkají ve Zlíně k tématu Muzikoterapie. Pozvánka je v přípravě.

24. ledna 2023 se účastníci v sekci Zástupci ředitele budou věnovat  Vedení motivačně-hodnotícího rozhovoru s pedagogy, setkání proběhne ve Zlíně, J. A. Bati 5520. Pozvánka_Sborovna_ZŘ_24012023

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků ve Zlínském kraji v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Setkání v jednotlivých sekcích probíhají dle potřeb účastníků zpravidla čtyřikrát za školní rok. Setkání je určeno pro skupinu 15 účastníků v délce 4 hodin. V tématech se přizpůsobujeme aktuálním potřebám pedagogických pracovníků.

Účast na setkání platformy Sborovna je pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje bezplatná. Přihlásit se mohou prostřednictvím odkazu v pozvánce. Přihlášením k účasti na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu viz příloha GDPR 112022.

V případě zájmu o bližší informace k organizaci setkání kontaktujte: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz,, nebo tel. 577 043 743.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.