Setkání Sborovny: sekce Speciální pedagogové

23. září 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání Sborovny: sekce Speciální pedagogové

Hlavní náplní setkání budou praktická doporučení pro speciální pedagogy na běžných základních školách za účasti zkušené speciální pedagožky Mgr. & Bc. Věry Kreuzziegerové. Přihlášky do 11. 10. 2021.

V pondělí 18. října 2021 od 13:30 h se uskuteční další setkání sekce speciálních pedagogů v aktivitě Sborovna, kterou odborně vede Mgr. Petra Slováková. Setkání se koná ve Speciálně pedagogickém centru Zlín, Středová 4694, Zlín, 760 05.

PROGRAM:
1.   Struktura a činnost ŠPP
2.   Pozice školního speciálního pedagoga v běžné ZŠ
3.   Práce s Doporučením ŠPZ
4.   Metodická podpora a vedení asistentů pedagoga
5.   Diskuze a dotazy – účastníci Sborovny

Kapacita účasti na setkání je 15 osob. Předpokládaná délka setkání 4 hodiny.
Účastnický poplatek se nehradí.
Občerstvení zajištěno.

Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 11. 10. 2021. 

Kontakt pro bližší informace: Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

Sborovna je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení