Setkání Sborovny: sekce Kariérové poradenství

15. září 2021
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor/ka článku: Martina Němcová
Setkání Sborovny: sekce Kariérové poradenství

Jaké jsou preference žákyň a žáků ZŠ a SŠ při volbě povolání? Měla distanční výuka vliv na jejich profesní orientaci? Proč mladí lidé odcházejí ze vzdělávání předčasně a jaký dopad to má na jejich životy? Jak může na daná zjištění reagovat kariérové poradenství? Přijďte na setkání Sborovny, sekce Kariérového poradenství dne 22. 9. 2021 od 13:00h ve Zlíně. Registrace do pátku 17. 9. 2021.

PROGRAM

1. Zahájení a novinky z Centra kariérového poradenství
Věra Stojarová, vedoucí sekce Kariérové poradenství

2. Výsledky šetření profesní orientace žáků – David Dušánek, Trexima spol. s r. o.
Představení základních zjištění a výsledků z šetření profesní orientace žáků posledních ročníků základních škol a středních škol ve Zlínském kraji za školní rok 2020/2021. Dopady distanční výuky na profesní orientaci žáků. Možnosti využití dat a výsledků v kariérovém poradenství.

3. Předčasné odchody ze vzdělávání – Martina Němcová, specialistka Centra kariérového poradenství
Podle zjištění Eurostatu nemělo v roce 2020 v České republice dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. Rozhodnutí odejít ze školy negativně ovlivní život samotného mladého člověka a představuje také velkou zátěž pro státní rozpočet. Je možné předčasným odchodům zabránit? Můžeme je řešit?

4. Diskuze a dotazy

Svou účast potvrďte, prosím, do 17. září 2021, prostřednictvím online přihlašovacího formuláře.

Akce je otevřená pedagožkám a pedagogům, výchovným a kariérovým poradcům i široké odborné veřejnosti.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: A. Vorlovou, email: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Účast na akci je zdarma. Sekce Kariérové poradenství se setkává v rámci aktivity Sborovna projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II).