Setkání Sborovny: sekce Asistenti pedagoga

23. září 2021
Společné vzdělávání
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání Sborovny: sekce Asistenti pedagoga

Dne 11. října 2021 od 14 hodin proběhne setkání sekce Asistenti pedagoga v rámci platformy Sborovna. Setkání je určeno nejen asistentům pedagoga, ale i dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků mateřských škol a základních škol (1. a 2. třída) vzdělávajících děti s autismem.

Strukturované učení je strategie vytvořena pro děti a žáky s autismem a dalšími vývojovými poruchami a komunikačními handicapy. Strukturování výuky je jednou z možností, jak efektivně s těmito dětmi pracovat. Její využití a aplikace ve vzdělávání má za cíl eliminovat či snížit deficity, které se projevují malou schopností organizovat, rozumět instrukcím a zvládat aktivity tak, jako ostatní vrstevníci.

PROGRAM SETKÁNÍ:

Pedagogové vzdělávající děti s autismem se často ptají, co je to vlastně strukturované učení, jak mají postupovat při řešení určitých situací, problémového chování, zda je možné začlenit dítě s PAS do třídního kolektivu a jak u těchto dětí rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
Při setkání budou poskytnuty základní informace k těmto otázkám formou prezentace založené na bohatém obrazovém materiálu. Nedílnou součástí bude diskuze a dotazy účastníků Sborovny.

Kapacita účasti na setkání je 15 osob.
Účastnický poplatek se nehradí.
Občerstvení zajištěno.

Přihlašování prostřednictvím online formuláře. Uzávěrka přihlášek 4. října 2021.

Kontakt: Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz

Sborovna je realizována v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.