Setkání Sborovny: Asistenti pedagoga – Komunikace u žáků s mentálním postižením a dětí s PAS

23. listopad 2021
Společné vzdělávání
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání Sborovny: Asistenti pedagoga – Komunikace u žáků s mentálním postižením a dětí s PAS

Setkání je určeno nejenom pro asistenty pedagoga, ale i další zájemce z pedagogických řad vzdělávající žáky s mentálním postižením a děti s autismem. Uskuteční se dne 7. 12. 2021 ve Zlíně. Přihlášky do 30. 11. 2021.

Datum a čas konání: 7. prosince 2021, od 14:00 do 18:00 hodin
Místo konání: Dům Kultury s.r.o., Gahurova 5265, Zlín
Téma setkání: Komunikace u žáků s mentálním postižením a dětí s PAS

PROGRAM

Zahájení a úvod: Andrea Vorlová, krajská metodička projektu IKAP II, Soňa Lekešová, vedoucí sekce asistentů pedagoga
Verbální a neverbální komunikace u žáků s mentálním postižením a dětí s PAS: Mgr., Bc. Zdeňka Štiková, sociální pedagog a speciální pedagog dětí předškolního věku
Strukturované učení a systém AAK
Praktické ukázky didaktických pomůcek pro rozvoj komunikace, komunikační deníky a práce v systému VOKS
Diskuze a dotazy- sdílení zkušeností

Kapacita účasti na setkání je 15 osob.

Účastnický poplatek se nehradí.

Občerstvení zajištěno.

Svou účast potvrďte do  30. listopadu 2021 prostřednictvím online přihlašovacího formuláře.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903