Setkání ředitelů škol dle § 16 odst. 9 školského zákona

4. říjen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání ředitelů škol dle § 16 odst. 9 školského zákona

Dne 14. října 2022 organizujeme setkání sekce Speciální školy v platformě Sborovna, tentokrát samostatně pro vedení škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Tématem bude sdílení praxe ředitelů a Komunikace vedoucích pracovníků s pedagogy

Program setkání je součástí přílohy Pozvánka_Sborovna_14102022.

Místo setkání: Kvítková 3687, Zlín

Svou účast potvrďte, prosím, do 16. září 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR_14102022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743

Aktivita realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.