Setkání pracovníků Školských poradenských zařízení

29. březen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání pracovníků Školských poradenských zařízení

Srdečně Vás zveme na setkání sekce Školská poradenská zařízení v platformě Sborovna, které se uskuteční ve výchovném ústavě v Střílkách 21. dubna 2022 od 9 hodin. 

Cílem akce je setkání odborníků ŠPZ, podpoření vzájemné diskuze a sdílení informací. Prodiskutujeme praktická doporučení využitelná pro poradenské pracovníky
s paní Mgr. Ivou Burešovou

Téma: Jak řešit problémové chování u žáků

Svou účast pro nový termín potvrďte, prosím, do  16. dubna 2022, prostřednictvím Formuláře v odkazu

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR_21042022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání