Setkání pedagogů volného času

29. březen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání pedagogů volného času

Srdečně Vás zveme na setkání sekce Pedagogové volného času v platformě Sborovna, které se uskuteční v DDM Astra ve Zlíně 21. dubna 2022 od 8 hodin. 

Cílem akce je setkání pedagogů volného času, podpoření vzájemné diskuze a sdílení informací. Téma: Inovace v pohybových zájmových útvarech v DDM a SVČ.

Účastníci mohou nasdílet zkušenosti s realizací sportovních, pohybových, tanečních a jiných aktivizujících pohybových aktivit.
Mohou vyzkoušet Rope skipping.
Čekají je praktické ukázky pohybových aktivit se švihadlem.
Dopolednem bude provázet lektorka Bc. Dominika Martykánová.

Svou účast pro nový termín potvrďte, prosím, do  16. dubna 2022,
prostřednictvím Formuláře v odkazu

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR_21_04_2022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání