Setkání pedagogů volného času v pohybu

7. říjen 2021
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Veronika Malinová
Setkání pedagogů volného času v pohybu

V úterý 5. října 2021 proběhlo 2. setkání aktivity Sborovna sekce Pedagogů volného času. Tentokrát v prostorách Domu dětí a mládeže Astra Zlín.

Pedagogové ve Střediscích volného času (SVČ) a v Domech dětí a mládeže (DDM) reagují na nejnovější trendy v oblastech zájmového vzdělávání. Chtějí účastníkům nabídnout atraktivní možnosti trávení volného času. Proto jsme se rozhodli uspořádat setkání na téma využití Kangoo jumps (klokaních bot) a trampolín v zájmových útvarech v SVČ a DDM ve Zlínském kraji.

Program vedly pedagožky volného času a zkušené lektorky pohybových aktivit z DDM Astra Zlín, Iva Vladíková a Markéta Nesrstová. V první části byli účastníci seznámeni s Kangoo jumps v teoretické rovině. Získali informace o historii této původně rehabilitační pomůcky pro sportovce, zjistili pro koho a za jakých podmínek je cvičení vhodné. Součástí přednášky bylo také porovnání skákacích bot se cvičením na trampolínách.

Další částí setkání byla praktická ukázka manipulace s botou, její rozložení a opětovné složení. Dále poučení o bezpečném užívání této cvičební pomůcky, a také tipy jak o boty co nejlépe pečovat.

Samozřejmě nechyběla ani lekce cvičení na Kangoo jumps, kdy si všichni zúčastnění vyzkoušeli  pohyb a cviky na botách. Následovala krátká choreografie, kterou se všichni naučili a mohou ji využívat při své práci ve sportovně zaměřených zájmových útvarech. Aby bylo praktické vzdělávaní komplexní, měly lektorky připraveny tipy na cviky s botami, které se zaměřují na procvičování rovnováhy, koordinace a posilování středu těla.

Sborovna probíhá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.