Setkání pedagogů škol zřízených dle § 16 odst. 9

1. září 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání pedagogů škol zřízených dle § 16 odst. 9

Učitelé, asistenti pedagoga, speciální pedagogové i vychovatelé paragrafových škol budou mít možnost sdílet své zkušenosti při setkání, které proběhne v platformě Sborovna.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Termín: 14. září 2022 od 14 hodin

Téma: Sdílení praxe pedagogů škol zřízených dle § 16 odst. 9. Specifika práce s žáky s mentálním postižením

Program setkání je součástí přílohy Pozvánka_Sborovna_14092022.

Místo setkání: Kvítková, Zlín

Svou účast potvrďte, prosím, do 7. září 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR._14092022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.