Setkání Pedagogického kabinetu Matematika

9. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Lubomír Sedláček, Eva Pomykalová, Jaroslava Kučová
Setkání Pedagogického kabinetu Matematika

V prostorách Střední průmyslové školy Zlín se ve středu 12. prosince 2018 uskutečnilo druhé setkání Pedagogického kabinetu Matematika, které proběhlo tentokrát odděleně pro sekci ZŠ a sekci SŠ. Po úspěšném prvním setkání byl o tuto událost z řad pedagožek a pedagogů Zlínského kraje velký zájem.

Pro učitele základních škol byl připraven program na téma Práce s diferencovanou třídou v matematice. V první části programu se přednášející Mgr. Lenka Ondráčková ze vzdělávací agentury Edupraxe Brno zaměřila na organizaci vyučování v diferencovaných třídách, ve kterých se vzdělává široké spektrum žáků – žáci nadaní, žáci průměrní, žáci s nižšími vzdělávacími předpoklady i žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Zdůraznila, jak je důležité v diferencované výuce poskytnout žákům možnost práce v různorodých skupinách a jak je třeba zorganizovat vyučování tak, aby všichni žáci pracovali co nejlépe s ohledem na svoje vzdělávací možnosti. Při výkladu vycházela z vlastních zkušeností a z příkladů dobré praxe, což bylo pro přítomné velmi přínosné.

Ve druhé části lektorka nabídla účastníkům různé metody a formy práce v diferencované třídě, kromě jiného i využití výukových materiálů Edupraxe. Jedná se o soubory laminovaných karet a pracovních listů s úkoly různé úrovně. Všechny sady obsahují karty nebo pracovní listy se zadáním úkolů a karty nebo pracovní listy s řešením úkolů, aby si žáci mohli výsledky své práce sami kontrolovat a učitel měl během vyučování čas na individuální práci se žáky, kteří to potřebují. Součástí každého výukového materiálu je i metodika a tabulka pro žáky k sebehodnocení práce. Materiály mají usnadnit přípravu i samotnou výuku v diferencované třídě. Účastníci semináře, kteří již měli s těmito kartami zkušenosti, je všem přítomným doporučili.

V závěrečné diskuzi proběhlo předání zkušeností účastníků, jak motivovat žáky ve třídě, aby se v hodinách aktivněji zapojovali.

Pro učitele středních škol byl program postaven na dvou tématech. V první části věnované Funkcím RNDr. Josef Kubát představil pojem funkce jako fundamentální pojem středoškolské matematiky. Připomenul základní pojmy a vlastnosti funkcí, zadání funkce explicitně, parametricky a implicitně. Zdůraznil „vizualizaci”, tedy grafickou interpretaci pojmů v­­četně řešení rovnic a nerovnic. Účastníci získali rozsáhlý příkladový materiál, který byl přínosem zejména pro vyučující matematických seminářů

Druhá část programu byla věnována diskuzi na téma maturity z matematiky. Základem pro diskuzi byla prezentace RNDr. Evy Pomykalové věnovaná možnostem současné maturity z matematiky (společná část MZ, profilová část MZ, Matematika +). Člen výboru JČMF RNDr. Josef Kubát informoval účastníky setkání o jednání zástupců JČMF na MŠMT i o plánovaném setkání zástupců matematické obce v lednu, které bude zaměřeno na maturitu z matematiky. V diskuzi vystoupili učitelé jak z gymnázií, tak z odborných škol. Diskutovala se zejména problematika počtu hodin matematiky v souvislosti s RVP a počet maturitních předmětů při povinné maturitní zkoušce na odborných školách a na gymnáziích.

Zpětná vazba na obě setkání z řad účastníků byla veskrze kladná. Během akce, ale i o přestávkách při občerstvení, které dávaly prostor k diskuzím a neformálním rozhovorům účastníků z různých koutů Zlínského kraje, vyplynulo několik námětů, kterým by se pedagogové rádi věnovali na některém z příštích setkání.

Mgr. Lubomír Sedláček, PhD., RNDr. Eva Pomykalová a Mgr. Jaroslava Kučová

 

OPVVV logo.png