Setkání Pedagogického kabinetu český jazyk sekce ZŠ

14. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Chrobáková Lněničková
Setkání Pedagogického kabinetu český jazyk sekce ZŠ

Jarní setkání Pedagogického kabinetu český jazyk pro sekci ZŠ se uskutečnilo 6. března 2019 a tematicky se dotýkalo, stejně jako v sekci SŠ, problematiky dramatické a interpretační v oblasti školní recitace. 

Hostem setkání byl Mgr. Stanislav Nemrava, odborník s celoživotními zkušenostmi ve sféře uměleckého přednesu.

Nemravovo systematicky vedené vystoupení, zabývající se prvotním výběrem recitačních textů a vedoucí až k samotné interpretaci, mělo velmi příjemnou pracovní atmosféru, jejímž hlavním znakem byla nenucenost a uvolněnost, se kterou bylo možné diskutovat o problémech školní přednesové praxe, o personálním a odborném složení recitačních porot, o učitelských možnostech, příležitostech a očekáváních, o interakcích na ose učitel – porota, porota – učitel a zejména o vhodných přednesových textech. Těch nám bylo Mgr. Nemravou poskytnuto opravdu hojné množství, což bylo kvitováno s velkým povděkem. Diskuse nad vlastními texty a vhodnými autory pak zabrala notný kus určeného času a pomohla vytříbit postoje a odstranit tak častou váhavou nejistotu, zdali si pedagogové vedou patřičným způsobem.

V následujících měsících se bude připravovat červnové zasedání, o jehož konání a tématu budeme opět s dostatečným předstihem informovat.

Andrea Chrobáková Lněničková, vedoucí sekce ZŠ Pedagogického kabinetu český jazyk

OPVVV logo.png