Setkání nad slovenskou literaturou

14. červen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Chrobáková Lněničková
Setkání nad slovenskou literaturou

Na Střední průmyslové škole ve Zlíně se ve středu 5. června 2019 uskutečnilo v pořadí již čtvrté setkání učitelů českého jazyka působících v základních školách na území Zlínského kraje. Tématem se stala slovenská literární produkce klasická i současná a možnosti, jak ji interpretovat.

Průvodcem zúčastněným učitelům byl znalec slovenské literatury Mgr. Libor Magdoň z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jehož vstupy do problematiky byly rozděleny do dvou bloků: v úvodu napřed zasadil slovenskou literaturu do dějinného vývoje, který se značně liší od vývoje českého, poukázal na odlišné chápání významných historických mezníků na Slovensku (1848, 1867, 1918, 1939, 1945, 1968) a na dopad tohoto vnímání na literární produkci. V této souvislosti se rozpoutala i diskuse nad problémem, zda je vhodné či nevhodné slovenskou literaturu vůbec překládat. Jak se ukázalo, při zvažování všech souvislostí, včetně těch, které byly dány historickým vývojem, našlo se hned několik argumentů pro překládání do češtiny (a co lze vůbec do češtiny překládat), a nebyly to vůbec argumenty liché – tímto způsobem lze totiž projevit minimálně respekt ke slovenštině jako národnímu jazyku, jehož prosazení v dějinách bylo nesmírně komplikované.

V minulosti bylo ještě nutné zůstat i při dokládání rozvoje žánrové literatury (detektivka, fantasy, thriller) a při reflexi klasické slovenské produkce. Tím jsme se ale zároveň přenesli do současnosti – do oblasti školní praxe, a prodiskutovávali možnosti využití konkrétních textů ve školách, např. knihy Františka Švantnera, Jozefa Cígera Hronského, Ladislava Balleka, Jána Johanidese či texty Marka Vadase z rovníkové Afriky.

Přednáška pomohla zúčastněným k orientaci v literární slovenské produkci dávné i současné a ukázala směr, kterým se obracet při zájmu o slovenskou literaturu. Zároveň potvrdila užitečnost podobných setkávání pomáhajících nastavit cestu při reflexi literatury jakéhokoli národní tvorby.

Andrea Chrobáková, vedoucí sekce ZŠ PK Český jazyk

OPVVV logo.png