Setkání asistentů pedagoga

2. březen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Setkání asistentů pedagoga

V úterý 22. března  2022 proběhlo 4. setkání sekce Asistenti pedagoga platformy Sborovna.

Setkání v této sekci je určeno nejenom asistentům pedagoga, ale i dalším zájemcům z pedagogických řad vzdělávajících žáky s mentálním postižením v mateřských, základních a speciálních školách.

Téma
Žáci s mentálním postižením v mateřských a základních školách, spolupráce jednotlivých složek podílejících se na vzdělávacím procesu

Program

1. Zahájení a úvod,
S. Lekešová, vedoucí sekce asistentů pedagoga,
A. Vorlová, metodička projektu IKAP II

2. Vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením v mateřských a základních školách,
Mgr. Iva Vicherková, speciální pedagog ze speciálně pedagogického centra Zlín Lazy

3. Spolupráce školy s poradenským zařízením a dalšími odborníky,
kteří se podílejí na péči o žáky s mentálním postižením

4. Specifika práce asistenta pedagoga v mateřské a základní  škole, jejich spolupráce s učiteli

5. Diskuze a dotazy– sdílení zkušeností účastníků

Sborovna je realizována v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontakt: Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz