Seminář k výstavě Případ Světlana

19. listopad 2021
Výstavy a exkurze
Autor/ka článku: Josef Korvas
Seminář k výstavě Případ Světlana

Městská kina Uherské Hradiště uvedou od 17. listopadu 2021 do 9. února 2022 výstavu Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Světlana patřila k nejrozsáhlejším odbojovým organizacím bojujícím proti komunistickému režimu na přelomu 40. a 50. let 20. století. Dodnes se vedou spory o to, nakolik byla kontrolována StB. Členy Světlany i některé příslušníky StB spojovala válečná minulost v partyzánských jednotkách a víra v socialismus.

U příležitosti konání výstavy se koná pro učitele a učitelky dějepisu tematický seminář, jehož součástí bude i komentovaná prohlídka výstavy a práce s dobovými prameny.

Seminář se koná v úterý 30. listopadu od 9 do 15 hodin v Kině Hvězda, nám. Míru 951, Uherské Hradiště a je zdarma.

V rámci semináře budou představeny nejnovější poznatky historiků a tento příběh bude zasazen do širšího rámce současných pohledů na protikomunistickou rezistenci. Představí se také „druhý život” Světlany a historické prameny využitelné ve výuce.

Další informace naleznete na webu Ústavu pro studium totalitních režimů.

Zájemci se mohou registrovat na webu www.dejepis21.cz.