Seminář další vzdělávání 2017 proběhl ve Zlíně

8. listopad 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Seminář další vzdělávání 2017 proběhl ve Zlíně

Zlínský kraj zorganizoval ve spolupráci s Krajským koordinátorem AIVD ČR a pod záštitou radního ZK pro školství Petra Gazdíka seminář na téma další vzdělávání. Seminář se konal dne 7. 11. 2017 ve Zlíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Přečtěte si zprávu a prohlédněte si prezentace. 

Seminář otevřela prezentace Další vzdělávání – výzvy a milníky 2018 Kláry Bezděkové, ředitelky Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Důležitost kariérového poradenství v celoživotním vzdělávání vyzdvihl ve svém příspěvku Petr Pokorný z Národního ústavu pro vzdělávání.

Vzdělávání dospělých lze realizovat i v zahraničí. Konkrétní možnosti představila Petra Ševčíková z Domu zahraniční spolupráce.

Jak je na tom Zlínský kraj z pohledu statistiky? Klíčové ukazatele kraje dala do souvislostí Leona Tolarová z Českého statistického úřadu.

Data o Národní soustavě kvalifikací ve Zlínském kraji a možnosti jejich využití prezentoval Marcel Navrátil ze společnosti Trexima.

Seminář uzavřel příspěvek Zuzany Rovenské z Ministerstva práce a sociálních věcí  na téma Vzdělavatelé dospělých – významný článek Krajské rodinné politiky?

Cílovou skupinou semináře byli zejména poskytovatelé dalšího vzdělávání – školy i soukromé instituce. Mezi pozvanými byly i další instituce – úřady práce, soukromé podniky, úřady s pravomocemi ve školství a vzdělávání, další organizace a instituce pohybující se na poli vzdělávání a trhu práce.