Sekundární analýza ČŠI: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024

14. květen 2024
Management
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Sekundární analýza ČŠI: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024, v rámci přijímacího řízení na střední školy, byla uchazečům poprvé nabídnuta možnost podat přihlášku elektronicky nebo v papírové formě, přičemž nejčastěji uváděli tři preferované kombinace škol a studijních oborů. Statistiky podaných přihlášek zveřejnilo ve své zprávě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Česká školní inspekce ve své sekundární analýze tyto informace dále rozšiřuje o další podrobnosti. Hlavním záměrem zprávy je zhodnotit vztahy mezi obory vzdělání, které byly zvoleny uchazeči o studium na středních školách, a vybranými charakteristikami jimi navštěvovaných základních školAnalýza vychází z dat poskytnutých Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na přelomu března a dubna. Vybraná data jsou také vizualizována v grafech na www.vzdelavanivdatech.cz.

 

Zdroj: Česká školní inspekce