Sekce ruského jazyka pedagogického kabinetu Cizí jazyky

9. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Alena Rosíková
Sekce ruského jazyka pedagogického kabinetu Cizí jazyky

Setkání účastníků, tentokráte učitelů ruského jazyka samostatně, se neslo v duchu prezentace příkladů dobré praxe. Program byl zaměřen na práci se žáky, kteří se na našich školách učí rusky, a to z pohledu nejen českých vyučujících ruského jazyka, ale také z pohledu rodilé mluvčí, která vyučuje ruštinu pro cizince. Záměrem bylo také sdílet zkušenosti mezi vyučujícími ruského jazyka na základních a středních školách.

Dvěma hlavními lektorkami programu rusistického kabinetu byly paní Mgr. Jana Lorenzová, učitelka ruského jazyka na Gymnáziu Velké Pavlovice, a paní Evgeniya Polyantseva, lektorka ruštiny jako cizího jazyka na Ruské univerzitě družby národů v Moskvě, která poslední tři týdny působila jako vyučující ruského jazyka na Stojanově gymnázium Velehrad. Jednacím jazykem našeho setkání byla s ohledem na zahraniční návštěvu ruština.

Kdo vyučuje ruštinu na Moravě, nemohl nezaznamenat jméno velkopavlovského gymnázia, které je v oblasti výuky ruštiny velmi úspěšné. Paní Jana Lorenzová seznámila účastníky setkání s metodami své práce, se zdroji, které ve výuce používá, řekla, s jakými organizacemi v České republice a v Ruské federaci spolupracuje. Popsala také účast v soutěžích, které pořádá Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina – soutěží se zúčastnili jak studenti, tak i vyučující gymnázia.

Ruská vyučující, paní Polyantseva, se podělila se svými profesními postřehy, které nasbírala během třítýdenní práce se studenty gymnázia na Velehradě. Svůj komentář doplnila tipy na užitečné publikace a internetové aplikace.

Vystoupení obou hlavních hostů bylo doplňováno postřehy a praktickými zkušenostmi ze strany účastníků.

Všechny materiály, odkazy a zdroje, které byly použity a o kterých se mluvilo během vystoupení, skončily v počítači ve společné složce, kterou si účastníci semináře mohli zkopírovat na své datové nosiče. Materiály setkání mají jeho účastníci také k dispozici na společném Google úložišti.

Velký dík patří Střední průmyslové škole Zlín, která poskytla prostory pro setkání kabinetů cizích jazyků.

PhDr. Alena Rosíková, vedoucí sekce Ruský jazyk

OPVVV logo.png