SCIO škola Zlín

13. únor 2024
Alternativní směry ve vzdělávání
Autor/ka článku: Šárka Štočková, SCIO škola Zlín
SCIO škola Zlín

ScioŠkoly jsou síť inovativních škol po celé ČR, které se zaměřují na vzdělávání pro budoucnost. Využívají některé principy svobodného vzdělávání a rozvíjejí kompetence užitečné pro život v neustále se měnícím světě.

Kde je najdete?

V současné době existuje několik ScioŠkol po celé ČR: 16 základních škol, 4 střední školy a 2 expediční školy – ZŠ a SŠ, které dohromady navštěvuje téměř 2000 žáků.

Jak se v nich učí?

Cílem vzdělávání ve ScioŠkolách je osvojení osmi ScioKompetencí, které se prolínají vším, co děti ve školách dělají. Tyto kompetence jsou následující:

 1. Řídím a poháním vlastní učení
 2. Vybírám si, co si pustím do mysli
 3. Rozumím sobě samému
 4. Jsem odolný vůči nejistotě, neúspěchu i stresu
 5. Buduji a udržuji dobré vztahy
 6. Konám dobro a stavím se zlu
 7. Tvořím budoucnost
 8. Komunikuji

Ve ScioŠkolách se učí na projektech, které se vždy vztahují k určitému tématu a vycházejí z každodenního života. Děti si vyzkouší celý životní cyklus projektu – od přípravy, realizace, prezentace až po zpětnou vazbu.

Ve ScioŠkolách se neznámkuje a děti mají možnost ovlivňovat co, kdy a jak se budou učit. Prioritou je naučit se převzít zodpovědnost za své chování a za své vzdělávání. Děti mají možnost poznávat sebe samé, rozvíjet své talenty a učit se vlastním tempem. Vzdělávání ve ScioŠkolách je založené na komunikaci, vstřícnosti a dobré vůli na straně průvodců i vedení školy.

Na co se nejčastěji ptají rodiče, kteří chtějí dát své děti do ScioŠkol? Souhrn otázek a odpovědí najdete na webových stránkách SCIO škol.

Více informací o ScioŠkolách

 • www.scioskoly.cz
 • podcast Základka (dokumentární podcast Ivo Bystřičana ukazuje první rok ScioŠkoly Kolín, která teprve vzniká a chce být jiná než ostatní školy)
 • Facebook a Instagram ScioŠkol – podívejte se, jak se ve ScioŠkolách žije a učí

ScioŠkola Zlín

Devítiletá základní škola založená na principech svobodného vzdělávání. Otevřela své brány v září 2019. Školu vede Katarína Prevendarčíková spolu s Teou Debnárovou.

ScioŠkola Zlín aktuálně přijímá žáky od 1. do 7. třídy a nabízí řadu kroužků a akcí pro děti. Přestup je možný kdykoli v průběhu roku. Více informací o Scioškole Zlín najdete na www.zlin.scioskola.cz a také na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Vedení školy

 • Katarína Prevendarčíková
 • Tea Debnárová

Co o zlínské ScioŠkole říkají průvodci?
Chcete navštívit ScioŠkolu Zlín?

Domluvte si individuální termín návštěvy, který vám bude vyhovovat. Pobavit se můžete s vedením školy, průvodci i žáky a také na „vlastní kůži” okusit výuku nebo navštivte naše workshopy či dny otevřených dveří.

Adresa školy: Mostní 2397 (3. patro), Zlín

 • Workshopy  probíhají celý školní rok a věnují se ScioKompetencím. Začínají vždy v 16.00 a trvají 90 minut.

Témata nadcházejících workshopů:
12. 3. Mám život ve svých rukou + Principy Hejného metody
23. 4. Konám dobro a stavím se zlu + Jsem tvůrcem budoucnosti
21. 5. Odolávám neúspěchu, tlaku a nejistotě + Sebehodnocení