Sborovna ve školním roce 2022/2023

3. říjen 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Sborovna ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 pokračujeme s přípravou a realizací setkání platformy Sborovna, která je financována z OP VVV projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“

v aktuálně nastavených sekcích pro:

 • asistenty pedagoga základních škol
 • asistenty pedagoga středních škol
 • školní kariérové poradce
 • pedagogy volného času / vychovatele
 • speciální pedagogy základních škol
 • školy zřízené dle § 16 odst. 9
 • školní psychology
 • školská poradenská zařízení
 • zástupce ředitele středních škol

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků ve Zlínském kraji v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Setkání v jednotlivých sekcích probíhají dle potřeb účastníků zpravidla čtyřikrát za školní rok. Setkání je určeno pro skupinu 15 účastníků v délce 4 hodin. V tématech se přizpůsobujeme aktuálním potřebám pedagogických pracovníků.

Účast na setkání Sborovny je bezplatná.

Stručný harmonogram plánovaných setkání jednotlivých sekcí na nejbližší období:

 • Zástupci ředitele, 22. srpna 2022, Zlín, téma Jak efektivně vést pracovní rozhovor s učiteli – proběhlo
 • Kariérové poradenství, 29. srpna 2022, Zlín, téma Plánování kariérového poradenství na aktuální školní rok – proběhlo
 • Asistenti pedagoga ZŠ, 31. srpna 2022, Zlín, téma Práce s problémovými žáky v třídním kolektivu – proběhlo
 • Speciální školy, 14. září 2022, Zlín, úvodní setkání pro pedagogy speciálních škol – proběhlo
 • Asistenti pedagoga SŠ, 23. září 2022, Zlín, úvodní setkání – proběhlo
 • Školní psychologové SŠ, 27. září 2022, Zlín – téma Identita (problematika LGBT+ na školách) – proběhlo
 • Pedagogové volného času, 30. září 2022, Zlín – téma Prezentace a PR – proběhlo
 • Speciální pedagogové, 6. října 2022, Uherské Hradiště, k tématu práce s dětmi PAS – proběhlo
 • Kariérové poradenství, 11. října 2022, Zlín, téma online kariérové poradenství – Digitální technologie ZRUŠENO
 • Ředitelé speciální školy, 14. října 2022, Zlín – Komunikace vedení s pedagogy – proběhlo
 • Asistenti pedagoga, 26. října 2022, Otrokovice – Práce s žáky v třídním kolektivu – proběhlo
 • Pedagogové volného času, 4. listopadu 2022, Zlín – Alternativní přístupy v pohybových zájmových útvarech – proběhlo
 • Školská poradenská zařízení, 11. listopadu 2022, Zlín – Prevence únavy a vyhoření – proběhlo
 • Kariérové poradenství, 24. listopadu, Zlín – Online kariérové poradenství (náhradní termín)
 • Asistenti pedagoga, 1. prosince 2022, Zlín – Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
 • Školská poradenská zařízení, 1. prosince 2022, Zlín – Krizová intervence
 • Speciální pedagogové, 1. prosince 2022, Zlín – Komunikační deník asistenta pedagoga
 • Speciální školy, 8. prosince 2022, Zlín – Žák s problémovým chováním v třídním kolektivu
 • Školní psychologové, 8. prosince 2022, Zlín – Supervize
 • Kariérové poradenství, 8. prosince 2022, Uherské Hradiště –  Exkurze ve firmě jako nástroj kariérového poradce k orientaci žáka v různých oborech/ve světě práce
 • Speciální školy, 19. ledna 2023, Zlín – Muzikoterapie
 • Zástupci ředitele, 24. ledna 2023, Zlín – Vedení motivačně-hodnotícího rozhovoru s pedagogy (náhradní termín)

Aktualizaci termínů s programem jednotlivých setkání sledujte na: Kabinety – Zkola

V případě zájmu o účast na setkání či zřízení další sekce platformy Sborovna, která podporuje pedagogy Zlínského kraje v jejich práci, kontaktujte: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.