Sběr výkonových výkazů v roce 2023

29. květen 2023
Sběr dat v aktuálním školním roce
Autor/ka článku: Vladimíra Říhová
Sběr výkonových výkazů v roce 2023

Byl zahájen sběr výkonových výkazů S 51-01 a S 53-01 k rozhodnému datu 31. 5. 2023.

Sběr byl spuštěn na portále Automatizovaného systému sběru dat (uiv.cz):

  • Výkaz S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2023
  • Výkaz S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2023

Škola předá výkaz do 12. 6. 2023 svému zpracovatelskému místu (školy zřizované obcí předají výkaz odboru školství obce s rozšířenou působností, školy zřizované krajem, církví nebo soukromníkem odboru školství krajského úřadu).

Výpisy dat z výkazů zasílejte pouze datovou schránkou (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku)

Pokud z nějakého důvodu na škole zápis neproběhl, oznamte tuto skutečnost svému zpracovatelskému místu komentářem, v případě škol zřizovaných krajem, církví nebo soukromníkem na adresu: vladimira.rihova@zlinskykraj.cz.