Save the future, not only today. Jak prakticky využít recyklovatelné materiály

29. duben 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Kateřina Dvořáková
Save the future, not only today. Jak prakticky využít recyklovatelné materiály

Ve dnech 11.–17. dubna Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín hostila studenty a vyučující z Turecka, Rumunska, Bulharska a Lotyšska na prvním společném setkání projektu SAVE THE FUTURE, NOT ONLY TODAY v rámci programu ERASMUS + zaměřeného na recyklaci. Toto setkání bylo zahájeno v Praze, která všechny okouzlila,  a poté se přesunulo do Zlína.

Hlavním tématem této mobility bylo praktické využití recyklovatelných materiálů v oblastech blízkých studijním oborům účastníků. V dopoledních hodinách tří projektových dnů proběhly  workshopy s tématikou recyklace materiálů. Žáci byli rozděleni na tři skupinky tak, že v každé skupince byl alespoň 1 zástupce z každé země, aby byli žáci nuceni komunikovat v angličtině. Každá skupinka postupně absolvovala všechny workshopy.

V prvním workshopu pod vedením Ing. L. Mikalové studenti vyráběli šperky z barevných PET lahví. Zvláště turečtí studenti se osvědčili jako výborní šperkaři. V druhém workshopu se studenti naučili vyrobit ze starých sešitů nové. Využili prázdných stran ze starých sešitů, opatřili je novými pestrými obálkami a svázali.

Třetí workshop probíhal v dílně oboru Design a zpracování výrobků pod vedením Ing. I. Popelové. Žáci si mohli vyrobit drobné předměty z kůže různých barev – přívěšky na klíče rozmanitých tvarů, nýtované klíčenky nebo náramky a obdivovali krásné kabelky i pouzdra ušité ze starých džínů členy projektového týmu SPŠP-COP Zlín.

Workshopům vládla pracovní přátelská a uvolněná atmosféra a žáci všech zúčastněných zemí byli nadšení, protože si sami vyrobili něco nového pro sebe i své blízké a navíc si jako dárky odvezli i další recyklované výrobky pro ně připravené.

Workshopy střídaly poznávací aktivity – navštívili unikátní Kovozoo v Uherském Hradišti i nejvýkonnější vodní elektrárnu Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. Učitelé i žáci ze SPŠP-COP Zlín seznámili své hosty s krásami Zlína a Zlínského kraje, s místními zvyky, tradicemi i specialitami naší kuchyně. Největší úspěch měl guláš servírovaný v bochníku chleba.

Projektový týden byl velkým přínosem jak pro nás tak pro naše zahraniční hosty. Účastníci se dozvěděli i naučili spoustu nových věcí o recyklaci, zbavili se ostychu komunikovat v cizím jazyce a navázali nová přátelství. Všichni se už těší na další setkání v červnu 2019 v partnerské škole v Bulharsku.