Šachová pedagogika pro MŠ

9. srpen 2022
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Autor/ka článku: Univerzita Tomáše Bati
Šachová pedagogika pro MŠ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí bezplatné šachové vzdělávání pro pedagogické pracovníky MŠ, ve kterém účastníci pod vedením zkušené lektorky Mgr. Tatsiany Bahatky zažijí nevšední způsob výuky šachové hry formou šachové pohádky pro nejmenší děti.

Co obnáší šachová pedagogika pro MŠ a na koho cílí nabízené vzdělávání?

Pod pojmem „šachová pedagogika“ nejsou ukryty jen tahy figurek, ale vypracovaná pedagogická metoda práce s dětmi za pomocí šachovnice a principů šachové hry.
Nabízíme seznámení se se speciální výukovou metodou hry šachu pro děti staršího předškolního věku (5-6 let) vedoucí k rozvoji kognitivních funkcí.

Přínosy šachového vzdělávání

 • podpora všestranného rozvoje intelektuálních schopností dětí,
 • zlepšení paměti,
 • vytváření kombinačních, matematických a analytických schopností,
 • rozvíjení čtenářské gramotnosti,
 • rozvíjení kreativity, intuice a schopnosti soustředit se,
 • formování dětí k zodpovědnosti za své rozhodování,
 • budování sounáležitosti v rámci dětského kolektivu,
 • upevňování vzájemných vztahů ve skupině (sociálně-emoční učení a emoční stabilita),
 • překonávání strachu z neúspěchu a poučení se z chyb,
 • rozvíjení kompetence potřebné pro řešení různých problémů (postupné budování komplexní schopnosti),
 • jedna z „terapií“ pro děti s poruchami chování,
 • budování matematických představ,
 • profilování schopností žáků (identifikace nadání).

Věděli jste, že mnohé známé osobnosti, jakými jsou například Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, Albert Einstein, Jan Amos Komenský, Rembrandt van Rijn nebo Sergej Rachmaninov, se pozitivně vyjadřovaly o vlivu šachové hry na ně samé? Šachy mohou rozvíjet osobnosti napříč různými obory. Podporují nejen rozvoj paměti a logického myšlení, ale také představivost, soustředění a schopnost řešit problémy. Odborníci uvádějí, že nejlépe je začít se šachovou hrou u dětí předškolního věku (5–6 let).

V rámci šachové hry v MŠ mohou děti zábavnou formou rozvíjet nejen své intelektuální schopnosti, kreativitu a zodpovědnost, ale i mnohé sociální kompetence (např. sounáležitost) a další pozitivní charakterové vlastnosti. Cílem zavedení šachové hry do mateřských škol není výchova šachových mistrů, ale komplexní rozvoj nejmenších dětí. Šachy pomáhají dětem překonat i případná zdravotní omezení (např. poruchy soustředění, chování nebo učení), zpracovat různá traumata či efektivněji řešit běžné problémy ve třídě.

Kdo se může přihlásit?

Pedagogický pracovník MŠ ze Zlínského kraje. Pokud Vás nabídka vzdělávání zaujala, prosím, neotálejte s přihlášením z důvodu omezené kapacity kurzu. Vyplněnou přihlášku (ke stažení pod článkem) zasílejte na kontaktní osobu Ing. Ludmilu Hložkovou, e-mail: hlozkova@utb.cz

Časové rozvržení kurzu šachové pedagogiky:

Kurz bude probíhat online, formou webinářů, od úterý 20. 9. 2022 vždy od 12:30 do 14:30. Rozsah vzdělávání je 20 hodin.

září 2022 říjen 2022 listopad 2022
20. 9. 2022 4. 10. 2022 1. 11. 2022
27. 9. 2022 11. 10. 2022 8. 11. 2022
18. 10. 2022 15. 11. 2022
22. 11. 2022
30. 11. 2022

Kontaktní osoba UTB: Ing. Ludmila Hložková, koordinátor odborných aktivit, hlozkova@utb.cz, +420 737 452 759

Vzdělávání je realizováno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903).

 

Soubory ke stažení