Šablony pro SŠ a VOŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský

1. červen 2022
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Šablony pro SŠ a VOŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský

Na úspěšný koncept z OP VVV navazuje nový operační program pojmenovaný po jednom z největších českých myslitelů Janu Amosovi Komenském. O evropské prostředky v celkové výši 2 miliardy korun mohou školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádat až do konce listopadu 2022.

„Díky prostředkům z OP VVV bylo v předchozích letech úspěšně podpořeno 1 981 projektů středních a vyšších odborných škol. Umožnilo jim to nejen zvýšit kvalitu výuky i odbornost pedagogů, ale také připravit atraktivnější volnočasové aktivity pro žáky a studenty,“ říká náměstek Václav Velčovský. Dodává, že ministerstvo školství je připraveno systémově podpořit všechny projekty středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, domovů mládeže a internátů v České republice.

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I podpoří ve školách pozice jako je školní asistent, speciální pedagog nebo kariérový poradce. Vítanou pomocí v současné uprchlické krizi jsou šablony, ze kterých mohou školy financovat dvojjazyčného asistenta a doučování češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Finanční prostředky mohou být využity i na profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Šablona Inovativní vzdělávání nově umožňuje školám dle jejich potřeb kombinovat aktivity projektových dnů, zapojení odborníků, klubů, využití nových technologií a dalších inovativních forem vzdělávání podle vlastní preference.

Podání žádosti je oproti standardním výzvám jednodušší. Žadatel sestavuje svůj až tříletý projekt pouze výběrem z předem připravených šablon s dodržením podmínky výzvy pro minimální/maximální výši podpory na jeden projekt. Maximální výše rozpočtu je stanovena jako součet základní částky 400 tisíc korun pro školu a částky odpovídající 4 000 Kč na žáka či studenta v denním studiu a 1 000 Kč na žáka či studenta v ostatních formách studia. Je-li součástí školy také domov mládeže či internát, může být rozpočet ještě navýšen o 2 500 Kč na každé dítě, žáka či studenta ubytovaného v tomto zařízení. Pokud domov mládeže či internát není součástí školy, má možnost podat žádost samostatně, přičemž základní částka pro výpočet rozpočtu je 250 tisíc korun.

Žádosti o podporu do výzvy ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I mohou žadatelé předkládat od 30. 5. 2022 do 30. 11. 2022 do 14:00 hodin.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Pro žadatele šablon se bude konat 23. 6. distanční seminář, jehož cílem je seznámit žadatele se základním nastavením výzvy, šablonami a indikátory pro úspěšné podání žádostí o podporu. V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 19. 6. 2022 nebo do naplnění kapacity.

Více informací je k dispozici na stránkách MŠMT OP JAK v sekci výzvy. Současně je k dispozici konzultační linka pro šablony OP JAK na tel.: 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin) a e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz
Internetové stránky: OPJAK.cz
Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt

 

Zdroj: OPJAK.cz