S robotem Edisonem pomáháme vychovávat nové generace programátorů

22. březen 2023
Informatika
Autor/ka článku: Radoslav Slovák, Edhouse s. r. o.
S robotem Edisonem pomáháme vychovávat nové generace programátorů

Edhouse stojí od začátku na jasně definovaných hodnotách: podnikat v regionu se skvělými lidmi a do regionu dobrou energii vracet. Stavět podnikání na spolupráci, slušnosti, fair-play, vytváření hodnot a rovnováze mezi životem v práci a po práci. Jsme Edhouse s.r.o., moravská společnost zabývající se vývojem software. V rámci společenské odpovědnosti, ale také protože je mezi námi spousta rodičů, se orientujeme na aktivity podporující děti.

Před čtyřmi lety jsme se rozhodli vytvořit neziskovou aktivitu, která by pomohla u dětí rozvíjet logické myšlení. Praktická výuka na programovatelném robotu se jevila jako nejlepší cesta. A tak jsme vybrali robota Edison, který pochází z dílny australské společnosti Microbric. Edison do škol je název celodenního workshopu, primárně určeného pro učitele informatiky základních škol a víceletých gymnázií. Workshop jsme sestavili na základě zkušeností nasbíraných v reálném prostředí výuky algoritmizace s pomocí robotů Edison na ZŠ a také předchozích 2 běhů workshopu v roce 2019 a 2020. Naším cílem je předat tyto zkušenosti a vědomosti učitelům tak, aby mohli takovou výuku sami na svých školách realizovat.

„Je velmi vzácné, že soukromá firma chce nezištně pomáhat českému školství. Programování a robotika ve většině základních škol chybí hlavně z důvodů finančních, ale také časových, protože mnoho místa v nabitém rozvrhu žáků nezbývá.“ Mgr. Tomáš Keprt, ZŠ Slovenská

„Celý workshop byl velmi kvalitně připravený, den s firmou Edhouse a Edisony jsme si opravdu užili. Všem učitelům technických oborů a zájemcům workshop i robota Edison vřele doporučujeme!“ Ing. Miroslava Smržová, RNDr. Jana Úlehlová, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

Školám nabízíme účast na našich workshopech, kde učitele informatiky seznámíme s robotem Edison. Vysvětlíme, proč jsme vybrali právě tohoto robota – jaké jsou jeho výhody a naopak, kde mohou číhat drobná úskalí. Každému účastníkovi půjčíme v rámci workshopu po jednom exempláři.

Představíme jednoduché programovací prostředí, vyzkoušíme praktické příklady, rozpohybujeme robota. Zpočátku jednoduchými příkazy, později už za použití podmínek a cyklů. A na závěr celého dne připravíme inspirativní příklady pro samotnou výuku, mnoho užitečných rad a odkazů, které učitelům pomohou stavět dál na absolvovaném workshopu.

Tím naše snaha nekončí. Přeložili jsme část dokumentace a vytvořili program pro automatický překlad programovacího prostředí do češtiny. Navázali jsme spolupráci s renomovanými e-shopy, a tak mají školy možnost nakupovat roboty od českých prodejců. A v neposlední řadě jsme nakoupili více než stovku vlastních robotů, které dokážeme školám krátkodobě vypůjčit k otestování.

Náš aktuální cíl je rozběhnout opět 2 workshopy ročně ve Zlíně a následně také v Olomouci – tedy v regionech, kde máme naše pobočky. Další podrobnosti najdete na www.edhouse.cz/edison.

Termín nejbližšího workshopu najdete na našem vzdělávacím portálu Sofia.