S jakými hrozbami se setkávají mladí lidé na sociálních sítích? JSNS nabízí lekce využitelné ve více předmětech

14. listopad 2022
Mediální výchova
Autor/ka článku: Jana Eremiášová
S jakými hrozbami se setkávají mladí lidé na sociálních sítích? JSNS nabízí lekce využitelné ve více předmětech

Nárůst rizikového chování spojeného s pohybem v kyberprostoru (zejména online závislosti a kyberšikany) mezi žáky základních a středních škol je alarmující, stejně jako narůstající čas, který tito mladí lidé na internetu tráví.[1] U náctiletých se oproti jiným věkovým skupinám také zvyšuje množství závislostí a depresí, které jsou často spojovány s nadměrným využíváním médií, zejména sociálních sítí[2]. S těmito jevy se setkávají i vyučující.

Vzdělávací program JSNS (Jeden svět na školách) společnosti Člověk v tísni na tyto jevy reaguje vydáním dvou nových lekcí k mediálnímu vzdělávání, které mají žáky základních škol provést úskalími spojenými s přítomností v online světě. Lekce vznikly ve spolupráci s nadací Bakala Foundation.

„Velká část života dnešních mladých lidí se odehrává v kyberprostoru, o jehož fungování mnohdy nemají dostatečné znalosti. Algoritmy sociálních sítí nejsou transparentní, cílem jejich obchodních modelů je ale vždy udržet uživatele u sebe co nejdéle. Přítomnost na sítích a vůbec v online světě má pak vliv na vzorce chování, vyjadřování, sebeprezentaci,“ říká Karel Strachota, ředitel programu JSNS. „Abychom reagovali na to, čím dnešní mladí lidé skutečně žijí a pomohli jim se s výzvami vypořádat, rozhodli jsme se pro vydání dvou lekcí, které přímo vychází z reality sociálních sítí,“ dodává Strachota.

Nové lekce Znáš celý příběh? a S kým si píšeš? (v originále The Full Picture a Be In Control) se, jak už názvy napovídají, zaměřují právě na aktivní život mladých lidí v online prostoru. První z nich, Znáš celý příběh?, pomocí krátkého spotu pomáhá žákům a studentům zamyslet se nad obrazem, který o sobě vytváří na sociálních sítích. Díky lekci mohou během jedné vyučovací hodiny zjistit, jaká jsou možná úskalí sebeprezentace a sebestylizace na sociálních sítích a zda konzumace fotografií a videí jiných uživatelů vždy vede k tzv. duševní pohodě.

Lekce S kým si píšeš? pomůže vyučujícím skrze nastíněný příběh dvou mladých lidí seznámit žáky a studenty s riziky sdílení osobních až intimních informací s lidmi z internetu. Cílem hodiny je ujasnit si, jak rozpoznat možné znaky falešného profilu či falešné fotografie nebo jak ověřit identitu člověka, se kterým komunikuji. Obě lekce jsou vhodné pro žáky zhruba 11 až 14 let, tedy vyšších ročníků základních škol, a doprovází je aktivity v podobě interaktivních kvízů.

„Jako matka čtyř dětí školního věku si uvědomuji, jaký vliv má na děti čas strávený na internetu a sociálních sítích. S rostoucím věkem se doba strávená v online prostředí zvyšuje a stejně tak i obava nás dospělých o jejich bezpečnost,“ říká Michaela Bakala, předsedkyně správní rady nadace Bakala Foundation, která vznik nových lekcí finančně zajistila a program mediálního vzdělávání JSNS dlouhodobě podporuje. Klíčové je podle Michaely Bakala mladé lidi vzdělávat a rozvíjet jejich kritické myšlení. „Sami si často ani plně neuvědomujeme, jaká nebezpečí na děti v online prostoru čekají. Netušíme, s kým a jaké informace o sobě sdílejí. Lekce mediální výchovy poskytují metodické nástroje vyučujícím, aby pro ně byla výuka tohoto tématu snadná a přirozená,“ dodává Michaela Bakala.

Hodina angličtiny i mediálky v jednom

Lekce S kým si píšeš? a Znáš celý příběh? nejsou prvními, které program JSNS připravil s podporou nadace Bakala Foundation. Na jaře tohoto roku vznikla také série tří krátkých filmů O médiích, které jasnou a zábavnou formou představují základy fungování médií. Nově je mohou vyučující zařadit i do svých hodin anglického jazyka, konkrétně skrze lekce s názvem What makes news, news? a In the world of fake news.

„Od vyučujících na seminářích, naší lektorské základny i celé pedagogické komunity často dostáváme zprávy, že by se mediálnímu vzdělávání rádi věnovali, ale trápí je nedostatek času,“ říká Karel Strachota. „I z toho důvodu jsme se rozhodli upravit dvě naše lekce vhodné pro rozvoj mediální gramotnosti i do hodin angličtiny. Jen na našem portálu máme nyní registrovaných bezmála 3500 vyučujících cizích jazyků. Budeme rádi, když naši nabídku využijí i další,“ říká Strachota.

[1] V České republice se mezi lety 2010 a 2020 zvýšil počet hodin strávených na internetu z necelých dvou hodin na téměř tři hodiny. Výsledky a metodika průzkumu jsou k dispozici na www.eukidsonline.net. Na nárůst kyberšikany poukázal i průzkum mezi metodiky prevence, který JSNS realizoval v roce 2020. Závěrečná zpráva z průzkumu je ke stažení na www.jsns.cz.

[2] Technologie a děti: současná doporučení pro pediatry: autorkami jsou Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. a Mgr. Kateřina Lukavská. Celý text najdete na www.pediatriepropraxi.cz.