S Erasmem objevujeme stále nová místa a navazujeme nová přátelství

27. leden 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jiřina Juřičková
S Erasmem objevujeme stále nová místa a navazujeme nová přátelství

Aktivity GJŠ Zlín v programu Erasmus+ nepolevují ani v době pandemie. Škola je hrdým majitelem Akreditace programu Erasmus+ na období 2021-2026 a díky získání této akreditace máme možnost vysílat pedagogy i žáky na zahraniční partnerské školy a získávat nové zkušenosti.

Již v prvním roce období Akreditace se nám podaří vyslat minimálně 4 učitele na „job shadowing“ do škol v Dánsku a Španělsku, kde se budou seznamovat s metodami kolegů učitelů matematiky, fyziky, geografie a společenských věd. Své nově nabyté zkušenosti pak mohou začlenit do vlastní práce, obohatit a zmodernizovat svou výuku.

V tomto školním roce vyšleme do Španělska a Litvy také dvě skupiny žáků, tentokrát ze sekundy. Ti budou na své zahraniční cestě zjišťovat informace a data pro svou práci týkající se tématu „well-being“, tedy toho, jak se žáci ve škole cítí, jak se situace ve škole dá ovlivnit třeba prací studentské rady a proč je to pro všechny žáky velmi důležité. Zcela jistě si také přivezou spoustu životních zkušeností, protože budou ubytováni v rodinách svých zahraničních hostitelů a navštíví zajímavá místa.

Poslední skupinou vyjíždějící ve školním roce 2021/2022 na zkušenou do zahraničí, jsou učitelé, kteří se budou vzdělávat v cizích jazycích, v efektivním a moderním využití IT ve výuce a tvorba materiálů pro chemii, matematiku, informatiku na kurzech v evropských zemích.

V dalších letech plánujeme vyslat další pedagogy a skupiny žáků školy, chceme sbírat zkušenosti a také nabízet své zkušenosti evropským partnerům, kteří naopak navštíví Zlín a GJŠ Zlín. Mezi hlavní témata naší práce v programu Erasmus patří individuální přístup k žákům a podpora jejich silných stránek, efektivní formativní hodnocení práce žáků a pozitivní motivace, vytváření a podpora pozitivní atmosféry školy a v neposlední řadě další vzdělávání učitelů školy týkající se převážně cizích jazyků, využití informačních technologií ve výuce, zavádění moderních metod do výuky a sdílení zkušeností s evropskými kolegy.