Rušný předvánoční týden na Obchodní akademii Tomáše Bati Zlín

12. leden 2024
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Martin Volařík
Rušný předvánoční týden na Obchodní akademii Tomáše Bati Zlín

Většina z nás spojuje čas před Vánocemi s pečením cukroví, sháněním dárků, výzdobou domácnosti a přípravou na sváteční čas. Žáci Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně zvládli ještě mnohem více. Museli dokončit projekty a ve čtvrtek 21. 12. 2023 obhajovali své práce před neúprosným zrakem hodnotící komise, ve které kromě učitelů OATB zasedli i odborníci z praxe.

Projektový týden má na OATB dlouholetou tradici. Letos to byl již dvacátý první ročník této mimořádné akce. Na projektech pracují žáci třetího ročníku; rozdělí se do tříčlenných skupin a vybírají si ke zpracování jedno z deseti témat. Tyto okruhy vytvářejí pedagogové, kteří poté fungují jako vedoucí jednotlivých prací. Každý rok se posbírají velmi zajímavá témata z mnoha oborů. Letos tomu nebylo jinak, posuďte sami. Žáci volili z témat:

Podoby války v literatuře / Eventy na OA / Jak získat efektivně aktuální ekonomické údaje / Elektromobilita / Akce školy – Mikulášský jarmark na OA / Vztahy se sousedy ČR / Odpadové hospodářství – možnosti zlepšení nakládání s odpady / Mladý ekonom – soutěž pro žáky 8. a 9. tříd / Příběh národního muzea – symbol vlastenectví a jeho význam (1818–2023) / Cesta za poznáním zajímavých míst (příprava zájezdu).

Žáci si vybírají téma v září a tři měsíce pracují na podobě projektu. Jsou to dlouhé hodiny týmové práce, vyhledávání, příprav, práce na počítači a spojování teoretických znalostí s poznatky z terénu. Každá práce také obsahuje cizojazyčný extrakt, tudíž všichni žáci prokážou jazykové znalosti jak v prvním, tak ve druhém cizím jazyce.

Vše vyvrcholilo ve čtvrtek před Vánocemi, kdy žáci prezentovali výstupy své práce před komisí. Je to nelehký úkol. Mladí lidé prokazují kus odvahy, překonávají nervozitu, stojí si za svými názory a odpovídají na všetečné dotazy komise, a to i v cizím jazyce. Navíc publikum tvoří žáci mladších ročníků, kteří bedlivě sledují své starší spolužáky. Komisi tvoří vedoucí práce, učitel–jazykář a pozvaný odborník z praxe, který dohlíží na opravdovost a věrohodnost informací. Celý den je završen vyhlášením výsledků a rautem, který odměňuje všechny zúčastněné za vynaložené úsilí a mimořádné výkony.

Letošní ročník projektového týdne na Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně byl velmi povedený. Viděli jsme hezké výkony prezentujících, získali jsme mnoho nových informací, slyšeli spoustu inovativních nápadů, zaznamenali množství neotřelých přístupů. Celá akce měla také širší společenský přesah. Témata Mikulášský jarmark a Eventy na OA měly charitativní rozměr. Mikulášský jarmark vynesl částku 10 000 korun, která byla věnována Poradenskému a krizovému centru ve Zlíně. Sbírka plyšáků a hraček pro dětský domov ve Vizovicích byla součástí tématu Eventy na obchodní akademii a měla rovněž dobročinný charakter.

Všem žákům patří velké poděkování za úsilí, které museli na přípravu ve svém volném čase vynaložit. Poděkování směřuje ke všem odborníkům z praxe, kteří přišli podpořit náš projektový týden. Obrovské díky jde za kolegy, kteří vedli jednotlivá témata a posunuli vzdělávání našich žáků zase o notný kus vpřed.

Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně: přátelství, které trvá, partnerství, které nekončí.